Információkereséshez szükséges terminológia

Láttuk, hogy az információkeresés egyik nagyon fontos eleme a megfelelő terminológia megtalálása és alkalmazása. Hogyan lehet erre képes valaki, aki nem járatos a neveléstudományi szakkifejezések rengetegében? Hol keressünk segítséget?

Gyakori megoldás, hogy a terminológia kérdésében teljes egészében a feladat, illetve a szakirodalom szóhasználatára hagyatkozunk. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy a szakirodalom és a kérdező szóhasználata igyekszik a lehető legváltozatosabb, sokszínűbb lenni, kihasználva nyelvünk gazdagságát. Ez azonban az információkeresésnél nem használ, sőt!

Tananyagunk ahhoz is segítséget kíván nyújtani, hol és hogyan tudunk eligazodni a terminológiában, milyen támogatásokat kaphatunk ahhoz, hogy a megfelelő keresőelemeket megtaláljuk.