A tárgyszavak és a tárgyszavazás

A neveléstudományi szakirodalmat feldolgozó Pedagógiai Adatbázis (PAD) 2020-ban több mint 170 000 rekordot tartalmaz, amelyek tartalmát a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék tárgyszavai írják le és teszik kereshetővé. 

A tárgyszavak lehetnek egytagú vagy többtagú összetett kifejezések, jelzős szerkezetek. Legfőbb jellemzőjük, hogy egy tárgyszó egy fogalmat, szakmai terminus technikust jelöl, de vannak általános fogalmakat lefedő tárgyszavak is (pl. fejlesztés, hatás stb.). Ez utóbbiak szerepe, hogy segítsék a tartalom jobb megértését, a tárgyszavak közötti viszonyok jelölését. Hatékony kereséshez először meg kell határoznunk a keresett témát, majd ezt a témát le kell írnunk a tárgyszójegyzékből vett tárgyszavakkal. Ezután kezdhetjük magát a keresést az adatbázisban, a keresési lehetőségek kihasználásával.

A PAD tartalmi feltárása a természetes nyelvi tárgyszavakon és szakcsoportszámokon alapul. A rekordok tartalmi feltárását többféle adatmező és szempont biztosítja: tárgyszó, szakcsoportszám, földrajzi név, dokumentumtípus, felhasználói célcsoport. A könyvtár a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék (MPT) tárgyszavait és osztályozási rendszerét használja a tartalmi feltáráshoz. A földrajzi nevek, a dokumentumtípusok és a felhasználói célcsoportok tárgyszavai nem részei az MPT főrészének, ezeket külön listák tartalmazzák. A könyvtári feltáró munka során külön-külön adatmezőben kerülnek rögzítésre, így kereshetők a tárgyszavakkal együtt, de szükség esetén külön is.