Szabad tárgyszavak

A tartalmi feltárás gyakorlata során viszont szabad tárgyszavak is kerülnek a rendszerbe. Újabb keletű szakkifejezések is használatban vannak. Ha a tartalom nem írható le a jegyzék tárgyszavaival, akkor szabad tárgyszó is használható. Indokolt esetben a szabad tárgyszavak később bekerülnek az MPT-be. A minél pontosabb témára való keresést segítendő a bekerülés vagy esetleges kikerülés évét a tárgyszójegyzék jelzi. A tárgyszójegyzékben nem szereplő szakkifejezés csak abban az esetben megengedhető, ha a téma nem fejezhető ki elegendő pontossággal egy régebbivel. A tartalmi feltárásnak a lehető legjobban függetlenednie kell az aktuális szóhasználati trendektől, hogy korszakokon átívelően biztosítsa az egységességet és a következetességet a visszakeresésben. A szabad tárgyszó másik feltétele, hogy ne egyedi előfordulású legyen, vagyis szakmai elfogadottság álljon mögötte. A szabad tárgyszavak alkalmazása esetén is kötelezően használni kell az MPT-ben szereplő legközelebbi fölérendelt fogalmat is. Ez biztosítja a korábban megjelenő hasonló témájú művekkel való kapcsolatot. A tárgyszó mező korlátlanul ismételhető mező, így minden rekord legalább egy tárgyszóval rendelkezik.