Miben különbözik a Magyar Pedagógiai Tezaurusz a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzéktől

A neveléstudományi terminológia fejlődése túlhaladta a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék lehetőségeit. Változnak a meghatározó fogalmak, változik a meglévők tartalma is, és főként egyre több új fogalom jelenik meg. A hatékony információfeltárás megkívánja, és a szakirodalom kifejezetten igényli, hogy a tárgyszójegyzéket tezaurusszá fejlesszük, vagyis felülvizsgáljuk a meglévő fogalmak tartalmát, a megnevezések helytállóságát, az egyes fogalmak tematikai hovatartozását, és mindezek felett definiáljuk a fogalmak közötti logikai kapcsolatokat is a tudomány jelenlegi állása szerint.

A fejlesztési munka 2018-ban (természetesen mintegy két évtizede tartó tervezés után) megkezdődött, jelenleg is folyamatban van, de a tezaurusz már használható. Megvizsgáltuk, hogy az adott tárgyszónak egyértelmű-e a jelentése, változott-e az idők során, jó helyen van-e a tematikai rendszerben, illetve az elmúlt 30 év tárgyszavazási gyakorlatát nézve egyértelmű-e a használata. Ahol szükséges, változtattunk, javítottunk. Nem egy esetben töröltünk tárgyszavakat a rendszerből, mivel gyakran előfordult, hogy több megnevezés alatt jelent meg ugyanaz a téma, illetve gyakran találtunk olyan tárgyszavakat is, amelyeket 30 év alatt egyszer sem használtunk. Ennek oka lehet, hogy az adott fogalommal jelzett témáról nem írtak, de az is, hogy a feldolgozást végző szakemberek nem találtak rá a megfelelő kifejezésre a rendszerben. Ezért is szükséges, hogy a fogalmak felülvizsgálata és javítása mellett magát a rendszert is fejlesszük. A Magyar Pedagógiai Tezaurusz a tárgyszavakat egymáshoz való kapcsolatrendszerükkel együtt ábrázolja, lehetővé téve tematikus tárgyszó-blokkok együttes keresését, illetve a szövegtartalmakban kontextuális összefüggések feltárását is. Célunk az, hogy a szemantikus web számára is értelmezhető új szótár segítségével a szakirodalom összefüggéseinek mélyebb elemzése is lehetővé váljon.

A Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék és a Magyar Pedagógiai Tezaurusz szókészlete teljes mértékben megegyezik, keresés tervezésekor tehát bármelyik használható. A különbség ott van, hogy a tezaurusz feltünteti a fogalmak közötti relációkat is az alábbiak szerint:

Deszkriptor (találatok száma az adatbázisban)

D: A deszkriptor definíciója, amennyiben a fogalomértelmezés egyértelműsége ezt megkívánja. A definíciók ellenőrzött forrásból, többnyire az 1997-es Pedagógiai lexikonból származnak.

M: A használatra vonatkozó magyarázatok, pl. a bevezetés vagy kivezetés éve (pl. 2003-tól), a használathoz szükséges értelmezési keret.

H: A deszkriptor szinonimái, tiltott tárgyszavak Ezeket a kereséskor nem lehet használni, helyettük a deszkriptor használandó.

F: A deszkriptorhoz kapcsolódó fölérendelt fogalmak. A kapcsolódó fogalmak tágabb tartalmúak, a hierarchiában egy szinttel feljebb helyezkednek el (pl. gimnázium fölött a középiskola, középiskola fölött az iskolatípus, iskolatípus fölött az iskola). A keresés során közvetlenül, egy kattintással elérhetők.

A: A deszkriptorhoz kapcsolódó alárendelt fogalmak. A kapcsolódó fogalmak szűkebb tartalmúak, a hierarchiában egy szinttel lejjebb helyezkednek el (pl. iskola alatt az iskolatípus, iskolatípus alatt a középiskola, középiskola alatt a gimnázium). A keresés során közvetlenül, egy kattintással elérhetők.

X: A deszkriptorhoz más relációban kapcsolódó fogalmak. A keresés során közvetlenül, egy kattintással elérhetők. 

eng: A deszkriptor angol megfelelői, amelyek segítségével a nemzetközi adatbázisokban tudunk keresni (pl. ERIC).

fre: A deszkriptor francia megfelelői, amelyek segítségével a nemzetközi adatbázisokban tudunk keresni.

ger: A deszkriptor német megfelelői, amelyek segítségével a nemzetközi adatbázisokban tudunk keresni.

Sz: Szakcsoportszámok, amelyekbe a deszkriptor tematikailag beletartozik.

Nemdeszkriptor (utaló)

L: Az a deszkriptor, amely a nemdeszkriptor helyett használandó.


 

A Magyar Pedagógiai Tezaurusz deszkriptorai tehát megegyeznek a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék tárgyszavaival, a szakcsoportrendszer pedig közös. Jelenleg a használó szabadsága, hogy melyik jegyzéket használja. A tezauruszban sokkal több kapcsolatot tüntetünk fel a fogalmak között, ezzel is megkönnyítve az eligazodást. A további fejlesztések egyik célja, hogy lehetővé tegyük a deszkriptorok és a hozzájuk tartozó alárendelt fogalmak együttes keresését.