Kézbevétel, olvasás

A megtalált forrásokat a találati halmazok válogatása, a munkabibliográfia rendezése, válogatása után érdemes elkezdeni feldolgozni, vagyis olvasni, az azokban talált információkat kigyűjteni.

Természetesen az egyes találatok valódi használati értékét csak kézbevétel után tudjuk megtenni. Online is elérhető források esetén ezt könnyen meg tudjuk tenni, hiszen a szakirodalmi adatbázisok ezeket közvetlenül kattinthatóvá teszik, vagyis áttekinthetjük a tartalomjegyzéket, a fejezetcímeket és a felhasznált irodalom jegyzékét is. A hatékony munka viszont módszerességet kíván, vagyis javasolt az elmélyült, a feldolgozást célzó olvasást a szóba jöhető források feltérképezése után kezdeni.

Az természetes folyamat, hogy az olvasás közben újabb kérdések, szempontok merülnek fel, melyek mentén újabb kereséseket indítunk.