Felhasznált irodalom

  • Dömsödy Andrea (szerk., 2020): Információzz! De miért? Kérdések és válaszok az információ és a könyvtárak használatáról. Kezdők számára. Eger, EKE, URL: https://www.komplexalapprogram.hu/tankonyv/informaciozz_de_miert_kezdo/ Utolsó letöltés: 2020.12.07.
  • Droppánné Debreczeni Éva (2010): Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története. II. 1958-1990. Bp., OFI-OPKM, 526 p.
  • Németh András (1998): Tudományfejlődési tendenciák. In: Educatio, 7. évf. 1. sz., 208-220.p.
  • Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék (2005). Bp. OPKM.
  • Ungváry Rudolf – Vajda Erik (2002): Könyvtári információkeresés. Bp. Typotex.
  • Varga, Katalin (2013): Az információtól a műveltségig. Az információs műveltség alapjai Budapest  : L'Harmattan Kiadó (2013) , 139 p.
  • Varga Katalin (2005): Szöveg és tartalom az információs társadalomban: Módszerek és lehetőségek az információ minőségi szelektálására. Pécs, FEEK.