Bevezetés

Az információkereséstől elválaszthatatlan folyamat az információfelhasználás. Meghatározza a keresés célját, így a keresőkérdéseket és a találatok értelmezését, vagyis a források, információk között való válogatást is. A két terület a hivatkozások területén is összekapcsolódik: ahhoz, hogy az elkészült munka igényes, a tudományos és etikai elvárásoknak megfelelő legyen már a gyűjtési szakaszban is tisztában kell lenni a választott műfajjal szembeni formai és tartalmi elvárásokkal. Kiemelten a szakszerű és pontos hivatkozások követelményeivel.

A könyvtárra a többség mint az információkeresés helyére és forrására gondol, de az alkotásban is fontos szerepük van. Gondolhatunk itt a nyugalmas és forrásgazdag munkakörnyezetre, az informatikai eszközök biztosítására, de ugyanilyen fontos, hogy a könyvtáros szaktudása az alkotást is támogatja. A könyvtárosok kompetenciája ki kell terjedjen a bibliográfiai leírás mellett a bibliográfiai hivatkozásra is, sőt tágabban a publikációs tevékenység alapjaira is. Ezen a területen is támogatást és szolgáltatást szükséges nyújtani a kezdő és az egyes részletre rákérdező haladó kutatóknak.