Oktatási Hivatal (OH)

Honlapja

“Hivatalunk célja és feladata a köz szolgálata a Hazánkban folyó oktató-nevelő munkáról szóló hiteles információk szakszerű és jogszerű összegyűjtésével, kezelésével és szolgáltatásával, az oktató-nevelő munka résztvevőinek és folyamatainak támogatásával.” - olvasható az OH küldetésnyilatkozatában. “Az információk forrása a nevelő-oktató munkát folytató intézmények kötelező adatszolgáltatása mellett a mérés és értékelés széles köre (a hazai és nemzetközi tanulói mérések, az érettségi rendszer, a tanfelügyelet és a pedagógusminősítés).” (Küldetésünk, é.n.)

A hivatal honlapján az intézményi és egyéni szintű ügyintézési felületek biztosítása mellett részletes információkat közöl minden, oktatást érintő területről. Megtalálhatók itt a jogszabályi környezet dokumentumai, tantervek, adattárak, névjegyzékek, kutatási beszámolók, például a jelenleg folyó európai uniós projektek dokumentumai is.  A teljesség igénye nélkül néhány példa:

Alaptevékenységében közhiteles nyilvántartási feladatokat lát el a közoktatás és felsőoktatás területén:

  • A köznevelés információs rendszere (KIR) A KIR a köznevelés feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer. Tartalmazza
   • kereshető formában a közoktatási intézmények adatait: 
   • a közneveléshez kapcsolódó közérdekű adatokat, középiskolai beiskolázással, érettségi vizsgákkal, országos mérésekkel kapcsolatos anyagokat, statisztikai adatokat továbbá a szakértői, szaktanácsadói névjegyzékeket. A tanulók személyi nyilvántartása korlátozottan hozzáférhető. 
   • A felsőoktatási információs rendszer (FIR)  központi nyilvántartása egységes informatikai rendszerbe fogja össze a felsőoktatás intézményi és személyi adatait, amelyek így központilag, egy helyen válnak hozzáférhetővé, a folyamatosan frissülő adatok bármikor lekérdezhetőek. 
  • Állami tankönyv- és tananyagfejlesztéssel, tankönyvkiadással kapcsolatos feladatok:
   • Tankönyvjegyzék: évente közzéteszi az aktuális engedélyszámmal rendelkező közoktatási tankönyvek listáját:
  • Nyelvvizsgáztatással kapcsolatos információk
  • Pedagógus-továbbképzések aktuális jegyzéke

A nyilvántartási feladatok mellett az OH mérési feladatokat is ellát,melyek adatairól, elemzéseiről honlapján és kiadványaiból lehet tájékozódni. Pl.:

 • országos kompetenciamérések,
 • PISA mérések.

A hivatal részét képezik a Pedagógiai Oktatási Központok (POK), melyek egy kis része működtet pedagógiai könyvtárat. 

Utolsó módosítás: 2021. April 8., Thursday, 15:23