MTA Pedagógiai Bizottsága

Honlapja

A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának a neveléstudomány területén létrehozott tudományos testülete. 12 szakterületi albizottsága és 6 területi bizottsága van (közülük egy határon túli is). Munkáját az Akadémiai Törvényben meghatározott célok érdekében és a II. Osztály határozatait figyelembe véve önállóan végzi. A Bizottság ellátja az Akadémia feladataiból a tudományági testületre háruló, illetve a szakterület fejlődését segítő tudományirányítási, -szervezési teendőket. A bizottság az alábbi területeken tevékenykedik a neveléstudomány hazai fejlődésének érdekében:

  • MTA doktora cím
  • neveléstudományi doktori iskolák
  • Országos Neveléstudományi Konferencia 2000-
  • más tudományos ülések
  • tudománypolitikai, kutatásszervezési kérdések
  • tudományos osztály könyv- és folyóirat kiadási terve
  • folyóirata: Magyar Pedagógia
  • könyvsorozatai:
   • Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1958-
   • Új kutatások a neveléstudományokban 2008-