HERA (Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research Association)

Honlapja

Az Egyesület célja: hazai és nemzetközi tudományos hálózatokban való szakmai részvétel, hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatások folytatása, támogatása, fórum biztosítása a neveléstudományok művelőinek. 2020-ban 18 szakterületi szakosztállyal 13 területi/intézményi szintű tagszervezettel (melyből egy határon túli) működik. Tevékenységi köre:

  • tudományos, szakmai véleménynyilvánítás az oktatásügy kérdéseiben
  • tudományos kiadványok szerkesztése, szakmai támogatása
  • sorozata:
   • HERA évkönyvek
   • Oktatás és társadalom
  • folyóirata: HERJ Hungarian Educational Research Journal
  • szakmai konferenciák és egyéb rendezvények szervezése
   • HUCER - Hungarian Conference on Educational Research, 2012-
  • díjak:
   • Báthory Zoltán emlékérem
   •  HERA-ért DÍJ
   • A Legjobb Nevelés- és Oktatási Mű
  • oktatás, képzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • felnőttképzés  szervezése és lebonyolítása;

Mindezen tevékenységei során a szervezet kiemelten kezeli a  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi  esélyegyenlőségének  elősegítését,  valamint  munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését. A szervezet a magyar kapcsolatrendszer hálózatszerű működtetése mellett a  magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal is kapcsolatokat épít, és  ezen  túl  nemzetközi  szervezeti  tagságokat  létesít  európai  és  Európán  túli  hasonló  célú szervezetekkel, amellyel az euroatlanti integráció elősegítése is célja.