ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Neveléstudományi Intézet

Az első magyarországi neveléstudományi tanszék (cathedra pedagogiae sublimioris), melynek indulása 1814-re nyúlik vissza.

A Neveléstudományi Intézetben működő kutatócsoportok:

A karon 46 kutatócsoport működik neveléstudományi, pszichológiai, egészségfejlesztési és sporttudományi területeken. Az alapkutatási tevékenységet jelentősen támogatja a jelenleg mintegy 60 projekt megvalósítása. A Kar elkötelezett híve és támogatója a tudományos kutatások transzparenciájának, reprodukálhatóságának és a széleskörű tudásmegosztásnak. Elősegítik, hogy a kutatók és hallgatók megismerjék és elsajátítsák az Open Science gyakorlatok követéséhez szükséges ismereteket. A Kar figyelemmel követi az Open Science ajánlásokat és kész további lépéseket tenni az Open Science elvek érvényesülése érdekében.

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet


Doktori iskola: ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola

Az 1993-ban indult doktori képzésnek 2020-ban 9 doktori programja van a tudományág teljes spektrumában.

Az intézmény folyóirata: Neveléstudomány, Oktatás – Kutatás – Innováció című online megjelenő folyóirat 2013-ban alapított. Kiadója az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar. Gondozója a Kar Neveléstudományi Intézete.