Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete

Az intézmény jogelődjében, a m. kir. Ferenc József Tudományegyetemen, annak alapításától 1872-től működött Pedagógiai Intézet.

Az intézetben működő kutatócsoportok:

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport (KKCS) a Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem közösen fenntartott kutatócsoportja. A kutatócsoportot 1995-ben Nagy József alapította, 2001 januárja óta Csapó Benő vezetésével működik. A kutatócsoport célja a mindennapi tanítási gyakorlat támogatása, a tudás szerveződésének, az iskolában elsajátított tudás alkalmazásának, valamint a tudás megszerzését befolyásoló tényezőknek a vizsgálata.

Az Oktatáselméleti Kutatócsoport kutatásokat végez a neveléstudomány területén, feladatának tekinti különösen a matematikai és a természettudományos műveltség, az olvasás-szövegértés, valamint a tudáselsajátítást befolyásoló kognitív és affektív készségek vizsgálatát.

A Szociális Kompetencia Kutatócsoport célja a szociális kompetencia interdiszciplináris (pszichológiai, idegélettani, biológiai, pedagógiai és szociológiai) vizsgálata és fejlesztése. Főbb kutatási területek: különböző szociáliskompetencia-összetevők működése, fejlődése és fejlesztési lehetőségei; a fejlődést meghatározó mediátor- és moderátorváltozók (személyiség, kulturális, családi, iskolai, kortársi hatások) sajátosságainak elemzése; a szociális kompetencia más kompetencia területekkel való kapcsolatának feltárása; mérőeszköz-fejlesztés és -adaptálás; valamint óvodai és iskolai segítő-fejlesztő programok adaptálása, kidolgozása és hatásvizsgálata.

Doktori iskola: Neveléstudományi Doktori Iskola

1993-ban indult doktori iskolának 2020-ban 7 doktori programja van