Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet

A Neveléstudományi Intézet első jogelőd egységét - a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszéket - a pécsi tanárképzéssel egy időben, 1948-ban alapították meg.

A karon működő kutatóközpontok közül témánk szempontjából a legfontosabbak:

    • Anya-gyermek érzelmi párbeszéd
    • Egészségpszichológiai Kutatóközpont
    • Iskolai Zaklatás és Cyber-bullying Kutatócsoport
    • Romológiai Kutatóközpont

A kutatócsoportok közül: Pszichológia Kiválósági Centrum (Egyének és közösségek a modern társadalomban c. projekt)

Doktori iskola: Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

A 2005-ben indult doktori képzés két programmal működik 2020-ban.