Pedagógiai könyvtárak

A pedagógiai és a pedagógiai gyűjteménnyel rendelkező könyvtárak köre sokrétű. Tágan értelmezve ide sorolhatók:

  • az országos pedagógiai szakkönyvtár,
  • a területi pedagógiai szakkönyvtárak
  • a pedagógusképző felsőoktatási intézmények könyvtárai és
  • az oktatáskutató intézetek könyvtárai
  • egyéb (a pedagógia, az oktatás területén működő) intézeti könyvtárak.

A (nemcsak pedagógiai) kutatóintézeti könyvtárakban, sok értékes és széles körben nem publikált információt találhatunk, például a kutatási jelentésekben. Emellett értékesek a külföldről beszerzett idegen nyelvű forrásaik, melyek sok esetben csak ezekben a könyvtárakban találhatók meg. Mivel ezeknek a könyvtáraknak az elsődleges feladatuk az intézetben dolgozó kutatók szakirodalommal és információforrásokkal való ellátása, így az állomány és a szolgáltatások általában korlátozottan nyilvánosak. Vagyis a használat engedélyhez kötött és/vagy nem minden forrás és szolgáltatás használható.

Az oktatás területén működő kutatóintézetek nagy része mára már beolvadt más intézményekbe. Többségük olyanba, melybe az OPKM is, így önállóan működő könyvtárukat felszámolták, gyűjteményüket az OPKM állományába olvasztották. Pl.:

  • Neveléstudományi Kutatóintézet (-1959)
  • Oktatáskutató Intézet
  • Felsőoktatási Kutatóintézet
  • Országos Közoktatási Intézet

Még működő intézeti könyvtár a pedagógiai területén: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal könyvtára

A pedagógiai szakkönyvtárak egy sajátos típusa a pedagógiai intézeti könyvtár, melynek elsődleges feladata a gyakorló pedagógusok elméleti és módszertani szakirodalommal való ellátása, a tankönyvválaszték bemutatása és az iskolai könyvtárak támogatása. Az 1960-as években létrehozták a megyei pedagógiai intézeteket, mellyel egy időben létrejött hazánkban egy területi alapú pedagógiai szakkönyvtári ellátás, mely a fővárosban kerületi szinten is megszervezésre került. Ennek leépülése a 2000-es években kezdődött meg, jelenleg már csak néhány megyében érhetők el különböző intézmények részeként (Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár, Szombathely).

A felsőoktatási könyvtárak közül pedagógusok számára elsősorban a pedagógusképzést (is) folytató intézmények nyújtanak jól hasznosítható szolgáltatásokat. Ennek a könyvtártípusnak az oktatás-tanulás kiszolgálása mellett a felsőoktatási intézményben folyó kutatásokhoz szükséges információk biztosítása is feladata. Így egyszerre tartoznak használóik közé a pedagógusi pályára készülő hallgatók, az őket oktatók, a pedagógiai kutatásokat végzők és a környék gyakorló pedagógusai, hiszen a felsőoktatási könyvtárak általában nem csak az intézmény hallgatói, oktató számára nyilvánosak.