Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) a pedagógia területén országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. 

  • Gyűjti és szolgáltatja a neveléstudomány szakirodalmi információit.
  • Ápolja, őrzi és közkinccsé teszi a pedagógia tárgyi emlékeit és dokumentumait. 
  • A pedagógiai nemzeti szakbibliográfiák és szakirodalmi adatbázisok előállítójaként a neveléstudomány szakirodalmi információs rendszerének bázisintézménye. 
  • Szakmailag támogatja a pedagógiai szakkönyvtárak és az iskolai könyvtárak munkáját.
  • Gyűjteményeivel és szolgáltatásaival, múzeumi és kiadói tevékenységével, információs és koordinációs munkájával elősegíti a neveléstudomány és az oktatásügy területén dolgozók széles körű tájékoztatását, gyakorlati és elméleti munkáját, szakmai továbbképzését, önképzését, a pedagógiai kutatást, a pedagógusjelöltek felkészítését hivatásukra. 
  • Kulcsfeladata van az európai integráció szempontjából lényeges nemzetközi oktatási információk feldolgozásában és terjesztésében, a terminológiai fejlesztési munkákban.