Nemzeti Tankönyvtár

A Nemzeti Tankönyvtár az országban egyedülálló gyűjtemény, magában foglalja a magyar vonatkozás tekintetében az elmúlt időszakok tankönyvei mellett a jelenleg használatban lévő tankönyveket is. A könyvtár a közoktatás tankönyveiből kötelespéldányokat kap, e területen 2008 óta nemzeti könyvtári feladatkört lát el. A teljesség igényével gyűjti a mindenkori Magyarországon megjelent alsó- és középfokú oktatás valamennyi iskolatípusának hivatalos tankönyvminősítésen megfelelt tankönyveit, valamint a határon túli magyar kisebbség tankönyveit. A gyűjtemény több mint 80000 kötet, és további 3000 kötet 1868 előtt megjelent muzeális tankönyvet tartalmaz (a könyvészetben általánosan a muzeális könyv korszakhatára 1851, az OPKM a népoktatási törvény előtt megjelent tankönyveket muzeálisként kezeli). A külföldön kiadott idegen nyelvű tankönyvek elsősorban az európai országokból származó tankönyvtermést reprezentálják. A könyvtár olvasótermében tankönyvbemutató helyet tart fenn az utóbbi néhány év engedélyszámmal rendelkező közoktatási tankönyveiből, kiadók és tantárgyak szerinti csoportosításban. A szabadpolcon elhelyezett tankönyv-állomány az oktatási tartalmak összehasonlító kutatásához nyújt segítséget. 

A különgyűjtemény oldala