Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Különgyűjtemény

A gyermek- és ifjúsági irodalom különgyűjteménye (GYIIK) mind szépirodalmi, mind ismeretterjesztő művek tekintetében, a hazai könyvkiadást reprezentálja, ezzel lehetővé teszi egyes korszakok tudományos igényű kutatását.  A külföldi kiadású könyvek esetében a gyűjtés elsősorban a díjnyertes művekre terjed ki. A gyűjtemény használatát irodalomelméleti és –történeti referensz kézikönyvtár is segíti.

 A különgyűjtemény oldala