Feltárás

A könyvtár állományát katalógusok és bibliográfiák tárják fel.

A törzsgyűjtemény számítógépes feldolgozása 1988 óta folyamatos, mind monografikus, mind analitikus szinten (folyóiratcikkek és könyvekben megjelent tanulmányok). Retrospektív feldolgozást követően a monografikus művek 1984-től teljes körűen bekerültek a könyvtár OPAC-jába, a pedagógia témakörébe tartozó könyvek pedig 1980-tól kereshetők. 

Az OPAC magában foglalja a szakirodalmi adatbázist, a PAD-ot, ezen belül egy szűkebb adatbázis a Magyar Pedagógiai Irodalom c. nemzeti szakbibliográfia, mely 2001 óta nem jelenik meg nyomtatásban. (A PAD tartalmazza pl. a többedik változatlan kiadásokat, oktatási segédleteket, feladatgyűjteményeket, szöveggyűjteményeket is.)

Az OPAC időhatárait megelőző korszak tájékoztatási forrásai:

  • monografikus művek esetében az 1984 előtti szerzői betűrendes és sorozati katalógus, téma szerinti kereséshez az ETO szakkatalógus
  • folyóiratcikkek és részművek tekintetében a Magyar Pedagógiai Irodalom c. bibliográfia kurrens és retrospektív kötetei

 A könyvtár szakkatalógusa 1958-1992 között ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) rendszere szerint épült. A számítógépen még nem feldolgozott szakirodalom témakör szerinti keresésének legfontosabb eszköze. Használatát betűrendes tárgymutató segíti. Az OPKM ETO katalógusa nagyon részletes, specifikus osztályozási jelzetei révén pontos, több szempontú tematikus keresést biztosít. További előnye, hogy számos mű esetében a jelzetek analitikus feltárást is nyújtanak (pl. egy helytörténeti műben megjelent iskolatörténeti fejezet).

A hatékony keresést az adatbázisban is mély tartalmi feltárás segíti. A pedagógia szakterület terminológiai kontrollját a mintegy 3500 lexikai egységet tartalmazó Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék biztosítja.

A folyóiratok és tanulmánykötetek analitikus szinten is feldolgozottak. A formai feltárás a HUNMARC adatelemeire épül, az adatbázis szabványos rekordjai alkalmasak gépi adatcserére. Az OPKM a MOKKA egyik alapító tagja, kezdettől fogva részt vesz az osztott feldolgozás és közös katalógus létrehozását célzó országos programban, valamint az informatikai és katalogizálási szakbizottságok munkájában.

A különgyűjtemények feltárása

Tankönyvek

  • 90%-ban feldolgozottak az OPAC-ban,
  • cédulakatalógusban kell keresni
   • a szakképzés szakmai tankönyveit az 1988 előtti időszakban, illetve
   • az 1950-58 közötti időszak tankönyveinek egy részét (kb. 3000 kötet).
  • A tankönyvek tartalmi feltárása a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék tárgyszavaival történik

Gyermek- és ifjúsági irodalom

  • Adatbázisban való feldolgozottsága magyar művek tekintetében teljes, a formai ismérvek mellett tematikus keresés is lehetséges, a könyvtár saját szakrendje szerint 
  • Az 1988 előtt megjelent, mintegy 2000-2500 külföldön megjelent idegen nyelvű mű a szerzői betűrendes, illetve szakkatalógusban kereshető.

Iskolai évkönyvek

  • Az iskolai értesítők (nemcsak az OPKM állománya, hanem az ország jelentősebb iskolai értesítőgyűjteménnyel rendelkező könyvtárak állománya is) 1744-1949-ig a 21 kötetben megjelent értesítőbibliográfiákban teljes körűen, lelőhely-adatokkal együtt feldolgozottak: 

A rendszerváltás után újonnan megjelent értesítők az OPAC-ban kereshetők.