Szolgáltatások

A könyvtár elsősorban saját állománya alapján nemzeti szakbibliográfiát készít (Magyar Pedagógiai Irodalom), továbbá szakirodalmi adatbázisokat szervez és szolgáltat (pedagógiai bibliográfiai adatbázis: PAD, tankönyvek adatbázisa, gyermek- és ifjúsági irodalom adatbázisa, folyóirat-adatbázis. A gazdag szakirodalmi törzsgyűjtemény mellett forrásértékű különgyűjteményei révén a magyar neveléstörténet, valamint a gyermek- és ifjúsági irodalom elméletének és történetének fontos kutatóhelye.

A könyvtár aktívan részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszerben, könyvtárközi kéréseket teljesít eredetiben és digitalizált formában, ezáltal segíti a pedagógiai szakirodalommal való országos ellátást.elsősorban felsőoktatási intézmények, megyei és városi könyvtárak, valamint iskolai könyvtárak részére.

A nemzeti szakirodalom-termés a kulturális örökség szerves része – a könyvtár nemcsak gyűjti, feldolgozza és nyilvános könyvtárként szolgáltatja azt, hanem gondoskodik megőrzéséről, biztonságos raktározásáról, a prézens állomány rendelkezésre bocsátásáról is. Ezen a területen kiemelt jelentősége van az állományvédelemnek, a restaurálásnak és a tervszerű digitalizálásnak. A prioritások érvényesülése érdekében az OPKM több éves digitalizálási tervet dolgozott ki, és jelentős eredményeket ért el az iskolai értesítők digitalizálása területén.