Oktatás

Az OPKM rendszeres és eseti használóképzés keretében fogad  pedagógusképző felsőoktatási intézményekből hallgatói csoportokat, pedagógus munkaközösségeket, tantestületeket.  Könyvtárhasználati és könyvtárbemutató foglalkozásokat szervez általános és középiskolai diákcsoportoknak is. Előbbi esetek elsődleges célja a pedagógiai tájékozódás, az irodalomkutatás segítése, míg a tanulóknak szervezett foglalkozásoké a szakkönyvtári funkció bemutatása vagy az olvasóvá nevelés.

Részt vesz az akkreditált pedagógus-továbbképzés és a felsőfokú könyvtáros-képzés oktatási programjainak fejlesztésében. Hallgatókat fogad különböző felsőoktatási intézményekből szakkönyvtári gyakorlatra. Szakmai csoportokat fogad, rendszeresen részt vesz a Könyvtár, ami összeköt programban, könyvtárbemutatót, szakmai konzultációt és -gyakorlatot szervez határon túli könyvtárosok részére. Konferenciákat és szakmai továbbképzéseket szervez könyvtárosok és pedagógusok számára. Oktatási segédleteket és szakirodalmi szemléket készít (pl. Információs műveltség és oktatásügy). Ellátja a szakfelügyelet szervezését iskolai könyvtári területen. Saját dolgozóinak belső továbbképzéseket szervez pedagógiai és szakkönyvtári ismeretek területén egyaránt.