Iskolai könyvtárak

Az iskolai könyvtárak az adott nevelési-oktatási intézmény tanulóit és dolgozóit szolgálják ki, elsődlegesen nevelési-oktatási célokat szolgálnak. Míg a tanulóknak elsősorban tanulmányaikkal összefüggésben nyújtanak forrásokat, addig a pedagógusoknak a felkészülésben segítenek, és alapvető szakirodalmat nyújtanak az önképzéshez, továbbképzéshez. Ezt természetesen nemcsak a szakjuk tekintetében, hanem a pedagógia, pszichológia és a tantárgypedagógia területén is.

Mindemellett pedig az iskolavezetés munkáját is segítik az alapvető oktatáspolitikai, jogi, közigazgatási forrásokkal. (A pedagógusok és iskolavezetők szélesebb körű információkkal való ellátása a pedagógiai intézeti szakkönyvtárak feladata.) Az iskolai könyvtárak típusai igazodnak a nevelési-oktatási intézmények típusaihoz. Leggyakoribb csoportosításuk: óvodai, iskolai, szakképző iskolai, kollégiumi könyvtárak.

Gyakorló pedagógusok számára az iskolai könyvtárak jelentik a legkönnyebb elérési pontot a könyvtári rendszerhez. Itt tájékozódhatnak szakszerű könyvtárosi támogatással a rendszer állományáról és szolgáltatásairól. Itt férhetnek hozzá a legalapvetőbb módszertani irodalomhoz, itt tájékozódhatnak a tanulók által (más tantárgyakban, más évfolyamokon) használt tankönyvekről, itt kereshetnek a többkönyvű, a forrásalapú oktatáshoz, a differenciáláshoz további forrásokat tanulóik számára, itt tájékozódhatnak a tanulóknak szánt információforrásokról, olvasmányokról.

Az iskolai könyvtárak a szülőknek is nyújtanak szolgáltatásokat. Ennek leggyakoribb formája az iskolai alapvető dokumentumainak szolgáltatása (tantervek, szabályzatok…) 

Különösen a kutatók érdeklődésére számot tartó gyűjteményrészük, az iskolatörténeti különgyűjtemény. Ezek sokszor egyedi, csak itt fellelhető, szűk körben vagy egyáltalán nem publikált dokumentumokat tartalmaznak az iskola történetéről, pedagógusairól, diákjairól.