A pedagógiai kutatást segítő egyéb könyvtárak

A szakterületi és határterületi gyűjtőkörű könyvtárak mellett a nemzeti könyvtár és más, országos szakkönyvtárak is fontos forrásai a pedagógiai kutatásnak. Állományuk elsősorban a kutatási téma történeti vonatkozásainak feltárásában nyújt segítséget, de az oktatási vonatkozású jogi és statisztikai források tekintetében legteljesebb az Országgyűlési Könyvtár és a KSH Könyvtár gyűjteménye. A felsőoktatási értesítők és szabályzatok gyűjtőhelye az ELTE Egyetemi Könyvtár. Jelentős tankönyv- és iskolai évkönyv gyűjteménnyel rendelkezik a nemzeti könyvtár. Az MTA Könyvtárának kézirattára pedagógiai vonatkozású anyagokat is őriz.