Országos Széchényi Könyvtár - OSZK

A nemzeti könyvtár alapfeladatának megfelelően több millió magyar nyelvű és magyar vonatkozású dokumentumot őriz. A gazdag állomány a magyar kulturális örökség széles spektrumát öleli fel a legkorábbi nyelvemlékektől az elektronikus dokumentumokig, amelyeket dokumentumtípusonként különböző gyűjteményekbe rendezve őriz. A törzsgyűjteményhez két nagy állományrész tartozik: a Magyarország mindenkori területén 1712-től és a külföldön 1601-től közel 4 millió kiadott könyv, valamint a hírlapok és folyóiratok 400 000 évfolyamának gyűjteménye. Ezek túlnyomórészt hungarikumot, azaz a bel- és külföldi magyar, illetve magyar vonatkozású kiadványokat tartalmaznak. Az állomány értékét növeli továbbá, hogy számos magyar könyv és folyóirat egyetlen fennmaradt példányát őrzi a könyvtár. A könyvtár a törzsgyűjtemény számára teljesség igényével gyűjti a Magyarországon megjelent könyveket és folyóiratokat.