ELTE Egyetemi Könyvtár

Az Egyetemi Könyvtár tudományos intézményként és szakkönyvtárként segíti az egyetem hallgatóinak és oktatóinak munkáját, de mint nyilvános könyvtár, jóval szélesebb közönséget is kiszolgál. Az Országos Széchényi Könyvtár megalapítása előtt lényegében országos könyvtárként működött, történeti törzsgyűjteménye ma a nemzeti kulturális örökség része. Állománya több mint 400 éve folyamatosan bővül, nagysága meghaladja a 2 millió könyvtári egységet. Gyűjtőköre 1949-ig teljesen enciklopédikus volt, azóta főleg a vallástörténet és -tudomány, filozófia, valamint a közép- és újkori történelem szakkönyvtára. Könyvállománya kb. 1 600 000 kötet, folyóirat-állománya kb. 220 000 kötet; Csaknem 200 kódex, 300 középkori oklevél, 1200 ősnyomtatvány és 77 000 XVI-XVIII. századi könyv szerepel az állományában.