Országgyűlési Könyvtár

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános könyvtár és országos jogi szakkönyvtár is egyben. A 700.000-es könyvállománnyal rendelkező könyvtár fő gyűjtőköre: az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig válogatva gyűjti és dolgozza fel. Teljes körűen őrzi és gyűjti a Magyar Országgyűlés dokumentumait, melyekben az oktatással kapcsolatos törvényjavaslatok tárgyalási anyagai is megtalálhatók. A könyvtár ENSZ letéti gyűjteményében megtalálhatók az UNESCO és az OECD kiadványai, illetve a róla szóló szakirodalom.