Múzeumok

A múzeumok pedagógiai szempontból elsősorban a neveléstörténeti kutatásokat és az iskolai nevelő-oktató munkát segítik. Így a pedagógusoknak nemcsak a pedagógiai tárgyú gyűjteményeket hasznos ismerniük, hanem a szaktárgyaik tanítását segítő múzeumok gyűjteményét és szolgáltatásait is, különös tekintettel a múzeumpedagógiai foglalkozásokra. 

Az országos múzeumok mellett megkülönböztetünk országos gyűjtőkörű szakmúzeumokat, melyek szakterületükön országos gyűjtőkörű tudományos teljességre törekvő gyűjtemények. Szempontunkból legjelentősebb szakmúzeum az Országos Pedagógiai Múzeum. Gyűjtőkörük alapján sokféle szakmúzeumot különböztethetünk meg. Témánk szempontjából a legkiemelkedőbbek a pedagógiai múzeumok, a néprajzi múzeumok és a játékmúzeumok. De sok más szakmúzeumban is találhatunk neveléssel, gyermekekkel kapcsolatos tárgyi emlékeket. 

Emlékmúzeumnak azokat a gyűjteményeket nevezzük, amelyek valamely jelentős személyhez vagy eseményhez kapcsolódnak. Az emlékmúzeumok épülete rendszerint a gyűjteménnyel szoros kapcsolatban áll. Például az OPKM Eötvös József Emlékmúzeuma Ercsiben Eötvös életének kiemelkedő helyszínén, a családi birtokon került kialakításra.

Működnek olyan gyűjtemények is, amelyek nem felelnek meg minden szempontból a múzeum fogalmának, de tudományos vagy művészeti értékük jelentős. Ezeket nevezzük muzeális gyűjteményeknek. Ezek elsősorban: helytörténeti, intézménytörténeti, személyhez kötődő gyűjtemények, tematikus szakgyűjtemények. Ezek közé a gyűjtemények közé tartozik a legtöbb tájház és iskolamúzeum.