OECD

Magyarország 1996-ban csatlakozott az OECD-hez. Ettől kezdve vesz részt az OECD oktatással kapcsolatos programjaiban. Ezek közé tartoznak az országértékelések, a CERI (Centre for Educational Research and Innovation) országértékelő és tematikus projektjei (az utóbbiak közül Magyarország részt vett a kisgyermekkori nevelés, a pedagógus munkaerő, a sajátos nevelési igényű tanulók, a szakképzés, az iskolavezetés, a tanulók értékelésének helyzetét felmérő tematikus elemzésekben).

Az OECD-vel való együttműködés jelentős területe az INES (Indicators of Education Systems) programban való részvétel. Ide tartozik egyebek között az Oktatási körkép (Education at a Glance) című éves kiadvány előállításával kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás, valamint egyéb ad hoc-jellegű és nagymintás adatgyűjtések elvégzése is.

Magyarország a kezdetektől, 2000 óta részt vesz az OECD megbízásából végzett, a 15 évesek szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit háromévente felmérő PISA-programban (Programme of International Student Assessment), valamint 2016-ban csatlakozott a 16–65 év közötti felnőtt lakosság kompetenciáit vizsgáló nagymintás PIAAC felméréshez is.

Az OECD ötévente végzett nemzetközi tanárvizsgálata a TALIS kutatás (Teaching and Learning International Survey).

Magyarország részt vett az OECD Oktatáskutató és Innovációs Központjának (CERI) ITEL (Innovative Teaching for Effective Learning) kísérleti projektjében is, amelynek célja a pedagógiai tudás mérésére alkalmas mérőeszközök fejlesztése és tesztelése, validálása volt annak érdekében, hogy képet kapjon a tanárok pedagógiai tudásáról és a tanári szakma tudásának dinamikájáról, továbbá hozzájáruljon a tanárképzéssel kapcsolatos szakpolitikák fejlesztéséhez. A projekt elsősorban arra kereste a választ, hogy milyen összefüggés áll fenn a tanulók 21. századi készségeinek fejlesztése és a tanárok tudása, készségei, tanulási lehetőségei, illetve az ezek fejlesztését befolyásoló tényezők között. A kutatócsoport az elméleti keretek kidolgozása után egy kismintás pilotkutatást végzett az önkéntesen jelentkező országokban, köztük Magyarországon, amelyben a Tempus Közalapítvány volt a lebonyolításért felelős szakmai partner. A 2017. évi felmérés célcsoportjai tanárszakos hallgatók, gyakorló tanárok, valamint tanárképzők voltak. A kísérleti projekt két fő eredménye az elméleti hátteret bemutató publikáció (Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession) és a méréseket feldolgozó kutatási jelentés (Understanding teachers' pedagogical knowledge).