PISA

A PISA (Programme for International Student Assessment) vizsgálat célja annak felmérése, hogy a közoktatás kereteit hamarosan elhagyó 15 éves tanulók milyen mértékben rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, amelyek a mindennapi életben való boldoguláshoz, a továbbtanuláshoz vagy a munkába álláshoz szükségesek.

A vizsgálat során elsősorban nem az iskolai tananyag számonkérése a cél, hanem annak felmérése, hogy a tanulók megállják-e helyüket a mindennapi életben, képesek-e tudásukat hasznosítani, új ismereteket befogadni és azokat alkalmazni. Ennek érdekében a PISA igyekezett olyan mérőeszközöket kialakítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók teljesítményei nemzetközileg összehasonlíthatók legyenek.

A háromévente megrendezésre kerülő PISA-vizsgálat három tudásterületen (szövegértés, matematika és természettudomány) méri a tanulók képességeit. Minden felmérés részletesebben foglalkozik egy-egy tudásterülettel, 2003-ban a 15 évesek matematikai műveltsége, 2006-ban a tanulók természettudomá­nyos műveltsége, 2009-ben a szövegértés volt középpontban, 2012-ben pedig újra a matematika kap kiemelt figyelmet. 2015-ben a természettudomány volt a mérés fő területe. Fontos újdonság, hogy 2015-ös adatfelvétel már teljes egészében számítógépen zajlott.

A teljesítmények mérése mellett, az oktatásért felelős döntéshozók munkájának segítése érdekében a vizsgálat nagy hangsúlyt helyez a különböző oktatási rendszerek összehasonlítására, illetve a jó teljesítményekkel leginkább együtt járó tényezők azonosítására.

Résztvevők

A PISA-vizsgálatot az OECD szervezi, de az OECD országok mellett partnerországok is részt vesznek. 2000-ben összesen 32, 2003-ban 41, 2006-ban 57 ország, 2009-ben 65, a 2012-es mérésben 68 oktatási rendszer, a 2015-ös körben pedig 35 OECD-tag és 37 partnerország vett részt.

A méréseket Magyarországon az oktatásért felelős minisztérium megbízásából az Oktatási Hivatal végzi.

Adatok

A PISA mérések adatai (statisztikai programokkal elemezhető változatban), kérdőívei, feladatlapjai, összefoglaló elemzései a nemzetközi hivatalos oldalról és az adott országok szervezőinek oldalairól tölthetők le. A publikált adatok a szakirodalmi adatbázisokban is kereshetők.

Például a PAD-ban tárgyszóként szerepel a PISA, melyet érdemes a tárgyszavakkal tovább kombinálni az országgal, a mérés évével, a mérés témájával, elemzés szempontjával.

Néhány példa a keresésre (a találati számok 2021. áprilisiak, a találati halmazok linkjei viszont aktuális adatokat mutatnak.)

1.Tárgyszó: '2015' ÉS Tárgyszó: 'PISA'(18)
2.Tárgyszó: 'szövegértés' ÉS Tárgyszó: '2015' ÉS Tárgyszó: 'PISA'(3)
3.Tárgyszó: 'család$' ÉS Tárgyszó: 'PISA'(15)
4.Tárgyszó: 'Finnország' ÉS Tárgyszó: 'PISA'(12)


Utolsó módosítás: 2021. April 8., Thursday, 15:45