TIMSS

A TIMSS-vizsgálatok (Trends in International Mathematics and Science Study) az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) szervezésében négyévenként követik egymást, a 2015-ös mérés 57 ország részvételével zajlott. A felmérések egyik célja a 4. és 8. évfolyamos tanulók teljesítményének vizsgálata a matematika és a természettudományok területén. Segítségével nemcsak az országon belüli matematikai és természettudományi teljesítményjellemzők követhetők nyomon, hanem az is, hogy az egyes országok tanulóinak eredményei miben térnek el egymástól.

A vizsgálat célja a trendek - az egymást követő 1995-ös, 1999-es, 2003-as, 2007-es, 2011-es és 2015-ös felmérések során nyújtott teljesítmények - elemzése is.

A felmérés fontos részét képezi a különböző háttéradatok gyűjtése pl. a tantervek tartalmáról és azok megvalósulásáról, a tanárok felkészültségéről, a rendelkezésre álló forrásokról; mindezek értékes információt szolgáltathatnak a pedagógiai döntéshozók számára.

A felmérés az általános iskola negyedik és nyolcadik évfolyamát vizsgálja.