TALIS

A TALIS (Teaching and Learning International Survey – Nemzetközi tanítás- és tanulásvizsgálat) a legnagyobb olyan nemzetközi kérdőíves vizsgálat, amely tanárokat és intézményvezetőket kérdez meg a tanítás és a tanulás körülményeiről, a tanítással kapcsolatos attitűdjeikről, tanítási gyakorlatukról, az iskolavezetés sajátosságairól. A vizsgálat kezdeményezője és végrehajtója a fejlett országok gazdasági és társadalmi fejlődését támogató globális szervezet, az OECD.

A TALIS-mérés célcsoportja az ISCED (egységes nemzetközi oktatásosztályozási rendszer) 2-es szintjén tanító pedagógusok. Magyarországon ez a képzési szint az 5–8. évfolyamon (az általános iskolában, illetve a hat- és nyolcosztályos gimnáziumban) tanító tanárokat foglalja magában. A TALIS-vizsgálatban részt vevő országoknak lehetősége van az ISCED 1, illetve az ISCED 3 szinten dolgozó tanárok vizsgálatára is, de az országok többsége − köztük Magyarország is − kizárólag az ISCED 2 szinten dolgozó pedagógusokat vizsgálja.

A TALIS kérdőívek segítségével gyűjt információkat a tanárokról és az intézményvezetőkről. A vizsgálat célja, hogy nemzetközileg összehasonlítható adatokat biztosítson a szakpolitikai fejlesztések szempontjából fontos területeken, ezért az intézményvezetők, a tanárok és a tanítás azon jellemzőire helyezi a hangsúlyt, amelyek a tanulói teljesítményt leginkább befolyásolják. A vizsgálat lehetőséget biztosít arra, hogy a tanárok és az intézményvezetők elmondják a véleményüket, így járulva hozzá a szakpolitikai elemzésekhez és fejlesztésekhez.

A döntéshozók a TALIS adatainak segítségével áttekinthetik és fejleszthetik azokat a gyakorlatokat, amelyek vonzóvá teszik a tanári pályát, és amelyek megfelelő körülményeket biztosítanak az eredményes tanításhoz és tanuláshoz. A TALIS segíti a tanárokat, az intézményvezetőket és a fenntartókat, hogy áttekinthessék, megvitathassák, illetve fejleszthessék saját pedagógiai gyakorlatukat.

A TALIS-vizsgálat véletlen mintavételen alapul. A résztvevő országokban 200 iskolát választanak ki, majd a mintába került iskolákban véletlenszerűen 20 pedagógust, illetve az intézmény vezetőjét kérik fel a részvételre. A tanárok tanári kérdőívet, az igazgatók intézményi kérdőívet töltenek ki egy online felületen, a kitöltés kb. 45 percet vesz igénybe.

Az első TALIS-vizsgálatot 2008-ban 24 ország részvételével bonyolították le. A második mérésre 2013-ban került sor 34 résztvevő országgal, a harmadik kutatást pedig 2018-ban szervezték meg 48 ország, illetve oktatási rendszer részvételével. Magyarország a 2008-as és a 2018-as mérési ciklusban vett részt. A következő vizsgálatot 2024-ben fogják lebonyolítani.