Bevezetés

A hatékony tájékozódásban/tájékoztatásban elengedhetetlen, hogy ismerjük témánk tudományterületének jellemzőit, struktúráját, információs intézményrendszerét. Ezzel együtt tudjuk a forrásokat célunknak megfelelően használni. A források ismerete három részterületből tevődik össze:

  • általános forrásismeret,
  • a szakterület  kézikönyveinek ismerete,
  • a szakterület speciális forrástípusainak ismerete.
 1.  Az információforrásokkal kapcsolatban szükségünk van egy általánosabb ismeretre a tudományterületektől független általánosan elterjedt kézikönyv- és egyéb forrástípusokról. Például ismernünk kell a lexikonok és a folyóiratcikkek funkciójának, használatának alapjait. Ezzel jelen kézikönyvünkben nem foglalkozunk. 
 2. Mégis külön fejezetekben mutatjuk be ezen forrástípusokat, azoknak is a pedagógia területén legfontosabb konkrét forrásait annak érdekében, hogy a tájékozódni/tájékoztatni kívánó átlássa lehetőségeit, megismerje azon források használatának előnyeit, korlátait és minél gyorsabban megtalálja azt.
 3. A pedagógiai területén (is) van néhány más területre nem jellemző adattípus, forrástípus, melyeket a hatékony tájékozódáshoz/tájékoztatáshoz ismerni szükséges. Ilyenek például:

    • iskolai tanulmányi eredmények,
    • iskolai anyakönyvek,
    • intézményi működési dokumentumok,
    • tantervek

A forrásokat a minél hatékonyabb használat érdekében a következőképpen mutatjuk be, az egyes forrásokról az alábbiakat közöljük:

  • bibliográfiai azonosító adatait,
  • online elérhetőségét, ha van,
  • OPKM-es elérhetőségét (katalógus rekordját és raktári számát),
  • tartalmi leírását,
  • tanácsokat a használatához (pl.: felépítés, tájékoztató apparátus)
  • borító/képernyőkép.

A források ismerete viszont nemcsak azok típusai mentén szükséges, hanem látni kell tematikai kapcsolódási pontjaikat is. A gyakorlatban nem általában keresünk egy kézikönyvtípust, hanem egy témához keresünk megfelelő forrástípusokat. Kézikönyvünk több gyakori témában ehhez is segítséget nyújt.