Idegen nyelvű általános pedagógiai lexikonok

Az idegen nyelvű pedagógiai szakirodalom kézikönyveit részletesen bemutatja:

Pedagógiai informatika. A neveléstudomány szakirodalmi alapjai. Szerk. Kozma Tamás, Sike Emese.  Debrecen, 2004. Kossuth Egyetemi K. 278 p(OPKM)

Az alábbi alapművek az OPKM állományában elérhetők:

International Encyclopedia of Education 1-12. Ed. Husen, Torsten, Postletwaite, Neville. Oxford,  Pergamon Press,1994.

Tartalmazza a tudományterület aktuális és hagyományos szakmai problémáinak, elméleteinek, gyakorlatainak bemutatását, valamint az intézmények, intézményrendszerek, nemzetközi szervezetek és egyes országok oktatási rendszereinek ismertetését. A címszavak alfabetikus sorrendben rendezettek, az enciklopédia használatát jelentősen segíti a nagyon részletes tárgymutató.

Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Handbuch und Lexikon der Erziehung in 11 Banden. (Hrsg.) Lenze, Dieter. Stuttgart,  Klett, 1995.

A német neveléstudomány és határterületeinek átfogó enciklopédiája. Az egyes kötetek lexikon részét nagyobb terjedelmű tanulmányok egészítik ki. Részletes név- és tárgymutatót tartalmaz.

Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation. Ed. Philippe Champy, Christiane Étévé.  Paris, Nathan, 2000.

Felépítése, tematikus elrendezése enciklopédikus, de a témakörökön belül betűrendben szócikkeket tartalmaz.