Tárgyszójegyzékek, tezauruszok

A magyar pedagógiai terminológiával és segédkönyveivel külön fejezetben fogalkozunk.

Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére. Összeáll. Környei Márta, Ládi László. 2. javított, bővített kiad. Bp. Flaccus, 2002. 180 p.

Az iskolai könyvtár állományának tartalmi feltárását, az információkeresést segítő eszköz:

Angol nyelvterület szakirodalmi adatbázisainak terminológiai szótárai:

A szakirodalmi adatbázis tartalmi feltárását és a hatékony információkeresést biztosító terminológiai szótárakat folyamatosan gondozzák, a frissítéseket és a használati útmutatókat közzéteszik. A tezauruszok az információkeresés minden pontján elérhetők, és közvetlen keresési, profilszerkesztési segítséget biztosítanak.

ERIC 

Az ERIC Thesaurus összesen 11,761 lexikai egységet tartalmaz, ebből 4,539 deszkriptor és 7,089 szinoníma. A tezaurusz tartalmazza mindazokat a kifejezéseket, melyekkel a szakirodalmi adatbázis dokumentumainak tartalmát feltárták, illetve amelyeket az információkeresésben eredményesen alkalmazhatunk. A tezaurusz tartalmazza továbbá a már nem használatos kifejezéseket is, ezek azonban a régebbi szakirodalom keresése során még használhatók. Az ERIC Thesaurus legutolsó frissítése 2019. márciusában történt, 21 új deszkriptorral és 19 szinonímával. Használatát segíti.

PsycInfo

A pszichológiai szakirodalom tartalmi feltárását és visszakeresését 9800 deszkriptor segíti, melyek többségéhez rövid definíció és a használatot pontosító megjegyzés (scope note) is tartozik. A tezaurusz az adatbázis előfizetői számára érhető el.

British Educational Index Thesaurus  

2013 óta az EBSCO Information Services előfizetői számára férhető hozzá az adatbázis-szolgáltatás mellett.

European education thesaurus: Multilingual thesaurus for information processing in the field of education. Council of Europe (Luxembourg, 1994).

A EUDISED (Documentation and Information Service for Education) többnyelvű tezaurusza a pedagógia területén. Alkalmazhatóságát nehezíti, hogy a deszkriptorok különböző nyelvi megfeleltetése során egy az egyben megfeleltetésre törekszik. A tezaurusz használatát bizonyos témakörökben kidolgozott facettás alrendszerek segítik. A magyar ekvivalensek jegyzéke az OPKM-ben 1996-ban készült el.