Többnyelvű szótárak

Tizenegy nyelvű pedagógiai szótár : Magyar, orosz, német, angol, francia, bolgár, cseh, szlovák, lengyel, román, szerb-horvát. Szerk. Arató Ferenc, főmunkatársak Pechó Zoltánné, Hegedűs Lászlóné. Közread. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1-6. kötet.Bp. 1982-1985. OPKM.

A mű a pedagógiai információs rendszer többnyelvű szótáraként készült. Négy kötetben betűrendben tartalmazza a szócikkeket, az ötödik kötet betűrendes mutató, a hatodik kötet fogalommeghatározásokat és szómagyarázatokat tartalmaz.

Háry László: Orosz-magyar pedagógiai szakszótár. Egységes jegyzet. Bp. Tankvk.,1989. 240 p.

Háry László: Orosz-magyar pedagógiai-pszichológiai szakszótár. Egységes jegyzet.  Bp. Tankvk.,1980. 240 p.

Szabolcs Éva - Gavora, Peter - Loesch, Larry: Angol - magyar - szlovák pedagógiai terminológiai szótár. Budapest, Eötvös József K., 2004. 317 p.

Román - magyar oktatásterminológiai szótár. Szerk. Benő Attila, Fazakas Emese, Sárosi-Márdirosz Krisztina.  Sepsiszentgyörgy, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2009. 190 p.