Fogalomtárak

A magyar pedagógiai kézikönyvek között ezek tudományos szintű, teljességre törekvő változatai hiányoznak, inkább oktatási segédletek képviselik ezt a műfajt. Például:

Fogalomszótár a Pedagógia című tantárgycsoport tanulásához. Bp. Bárczi Gyógyped. Tanárk. Főisk.,1991. 15 p.

Fehér Irén - Lappints Árpád: Pedagógiai fogalomtár. 3. átdolg. kiad. Pécs, Comenius Bt., 2002. 122 p.