Bibliográfiák

A pedagógia szakbibliográfiai irodalma gazdag, azonban az egységes szempontok szerinti, a neveléstudomány egészét átfogó bibliográfiai feldolgozásra csak a 20. század első éveiben került sor. A bőséges szakirodalomban ezért nehéz eligazodni. A tájékozódást nagymértékben segítik a másodfokú bibliográfiák. Szentmihályi János szavaival élve ez a tájékoztatás a tájékoztatásról.

A PAD több mint 1100 önállóan és valaminek részeként megjelent bibliográfiát tartalmaz. És ez még nem is a teljes szám, hiszen a teljes retrospektív konverzió még nem történt meg az OPKM-ben. A köztük való válogatásban nagy szolgálatot tesznek a másodfokú bibliográfiák.

Sokan gondolhatják, hogy a szakirodalmi adatbázisok korában a bibliográfiák már nem hasznosak. De figyelembe kell azt is venni, hogy a bibliográfiákat sok esetben nem könyvtárosok, hanem a téma szakértői állítják össze, mely a válogatásban, a határterületi és szürke irodalomként megjelent művek látókörbe kerülését segíti. Ennek megfelelően a válogatott, ajánló bibliográfiák és az annotált bibliográfiák különösen hasznosak lehetnek a kezdő kutatók számára, a részterületek teljességre törekvő bibliográfiái pedig az alaposságra törekvő kutatóknak.

A PAD adatbázisban a bibliográfia tárgyszóként is jelen van, így más tárgyszavakkal vagy szakcsoportszámmal kombinálva a minket érdeklő témában kereshetünk kifejezetten bibliográfiákat is.

A teljességre törekvő bibliográfiai számbavételt megelőző időszak kutatásában fontos szerepe van a történeti bibliográfiáknak és az általános könyvészeteknek is, így azokat itt külön is tárgyaljuk.

Mint minden szakterületnek, így a pedagógiának is megvannak a maga speciális forrástípusai, így a tájékoztató munkában jelen vannak a kifejezetten ezeket számbavevő bibliográfiák, adatbázisok is. Ezekre külön fejezetben térünk ki.


A pedagógiai tájékoztatásban legelterjedtebb bibliográfiatípusok

A technika fejlődésével természetesen sok bibliográfiatípusnak megvannak az adatbázis formájú megfelelőik. A pedagógiai területén ebből többet az OPKM állít elő. A nemzeti szakbibliográfiára, a tankönyvekre, folyóiratokra nézve részadatbázist épít az OPKM. A legújabb iskolai évkönyvek, bibliográfiák tekintetében is az OPKM OPAC-ja a megfelelő adatbázis a tájékozódáshoz.