Másodfokú pedagógiai bibliográfiák

A bibliográfiák bibliográfiái, másodfokú bibliográfiák a kiinduló tájékozódás alapvető eszközei, a megjelent bibliográfiákat regisztrálják és rendszerezik. A bibliográfiai kalauzok nemcsak felsorolják, hanem értékelik is a feltárt forrásokat.

Jáki László: Pedagógiai szakbibliográfiák 100 éve. In: Pedagógiai Szemle, 1959. 2. 203-210. p. [előfizetőknek]

Jáki László: Pedagógiai bibliográfiai irodalom In: Kiss Árpád et al. (szerk): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1962. Bp.Akadémiai K. 1963.327-363.p.  [előfizetőknek]                    

A Pedagógiai Szemlében 1959-ben megjelent bibliográfia bővített, kiegészített változata. A teljesség igényével készült, 539 bibliográfiát és repertóriumot listáz tematikus csoportosításban.

A magyar bibliográfiák bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ; összeáll. Bélley Pál [et al.] Bibliographia bibliographiarum Hungaricarum. 1956/1957-1974/1976. Bp. OSZK, 1960-1979.    

Éves periodicitással jelent meg, a pedagógiai anyag a Nevelés, oktatás címszó alatt található.                                    

Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai, Bp., 1993. OPKM, 345 p. OPKM                                 

A pedagógiai kutatáshoz, tájékozódáshoz szükséges segédleteket, bibliográfiákat átfogóan, rendszerezetten tárgyalja. A bibliográfiai adatok mellett értékelő ismertetéseket, kutatási tanácsokat is ad. Célja a teljesség, ezért egyes témaköröknél, melyekhez nem készült bibliográfia, egyéb műfajokat, pl. monográfiákat is feldolgoz. Pontos útmutatással szolgál az egyes források használhatóságáról. Tartalmazza a határterületek bibliográfiáit és a neveléstudományi folyóiratok repertóriumainak bibliográfiáját is. A kötet rendezési elve tematikus.

Lőrinczy Lászlóné: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban készült témabibliográfiák bibliográfiája 1958-1982. Bp.1985.OPKM, 51 p. OPKM                                       

Az OPKM munkatársai több mint 400 témabibliográfiát készítettek a könyvtár saját állománya alapján az ETO szakkatalógus és a Magyar Pedagógiai Irodalom c. bibliográfia segítségével. Ez a fajta bibliográfusi tevékenység a szakirodalmi adatbázisok megjelenésével feleslegessé vált. Az így elkészült bibliográfiák egy-egy téma történeti feltárásához nyújtanak hasznos segítséget. Az 1985 után megjelentek az online katalógusban már kereshetők: Témabibliográfiák sorozati címen jelentek meg: