Történeti bibliográfiák, általános könyvészet

-1825

Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába.1-3.kötet.Bp.2000-2003.Osiris.           

Kosáry Domokos-Kulcsár Krisztina-Szakály Orsolya: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I-II.  4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések, Budapest, 2015. MTA BTK Történettudományi Intézet                                                                           

A reformkorig minden történeti kutatás alapvető segédeszköze. A feltárt anyagot részletesen értékeli.

1825-1867

Tóth Zoltán, I.: Magyar történeti bibliográfia 1825-1867.1-4.kötet.Bp. 1950-1959.

A harmadik kötetben Oktatás-iskolák c. fejezetben 2500 tétel, tematikus csoportosításban kereshető.

1860-1920

1860-1920 közötti időszakot Petrik Géza és Barcza Imre szerkesztette Magyar könyvészet négy kötete tárja fel. 

1921-44

Magyar Könyvészet 1921-1944. 1-7.kötet. Bp.1980-1998.OSZK. 

A 3. kötet szerkesztői Komjáthy Miklósné és Kertész Gyula. A 3/1. kötet a tankönyveket, a 3/2.kötet Nevelés és oktatás, a szabadidő felhasználása c. fejezete a pedagógia területén megjelent önálló műveket veszi számba.