Folyóirat-bibliográfiák pedagógiai folyóiratokról

A pedagógiai folyóirat-irodalom különösen gazdag, a 20. század elején a pedagógiai szaklapok száma megközelítette a százat, de napjainkban a helyi és online megjelenő kiadványokkal együtt is eléri számuk az ötvenet. A magyar nyelvű folyóirat-irodalomban való történeti tájékozódást két alapmű segíti:

Baranyai Mária – Keleti Adolf: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1841-1936. Bp.1937.Fővárosi Pedagógiai Könyvtár. 148 p.

A gyűjtemény mintegy 400 folyóirat adatait közli, A mutatókban folyóiratcím, földrajzi név, kiadó és indulási év szerint lehet keresni.

A bibliográfia lelőhelyet is jelöl. Tekintve, hogy 1937-ben a pedagógiai könyvtári feladatokat a Fővárosi Pedagógiai Könyvtár látta el, melynek gyűjteménye beolvadt az OPKM-ébe, az OPKM-ben elérhető művek az FPK jelöléssel láthatók. (Ezeket külön listában is közli a korabeli raktári jelzetekkel.) Az azóta történt állományfejlesztések következtében időközben néhány más lap is elérhetővé vált az OPKM-ben is.

A kötet elemzéseket is tartalmaz a korszak pedagógiai folyóiratkiadásáról.

Jáki László: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1936-1958. Bp. OPKM,1962. 90 p.

A Baranyai - Keleti bibliográfiai folytatása, mely további 200 folyóirat adatait dolgozza fel, szerkesztési elvei azonosak, de a mutatók némiképpen eltérnek. Elemző tanulmányt, földrajzi és indulás évek szerinti mutató mellett névmutatót is tartalmaz, viszont kiadóit nem. 

A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1841-1958. Bp. OPKM ,1987. 238 p.

A két fenti mű egybekötve, hasonmás kiadásban az OPKM gondozásában jelent meg 1987-ben. A kötet a két bibliográfián kívül tartalmazza még:

   • a jelzett időszakban megjelent repertóriumok listáját,
   • a Baranyai - Keleti kiegészítését további 66 címmel
   • az 1914 előtti nemzetiségi nyelven megjelent 6 időszaki kiadvány adatait,
   • a Jáki bibliográfia kiegészítését 33 címmel.

Az 1958 utáni időszak tanulmányozásához csak a kurrens pedagógiai szakbibliográfia (MPI) által feldolgozott folyóiratok listája, illetve a Magyar Nemzeti Bibliográfia Időszaki Kiadványok kötetei és az OPKM katalógusai állnak rendelkezésünkre. Az Időszaki Kiadványok bibliográfiája 2002-től kereshető az OSZK adatbázisai között: 

Pedagógiai vonatkozású tételek jelentős számban találhatók még a megyei sajtóbibliográfiákban, melyek a helytörténeti vonatkozású kutatásoknak is fontos segédeszköze. Rendszerint tartalom-földrajzi és időrendi mutatót is tartalmaznak.

Folyóiratok az OPKM online katalógusában

Az 1958 utáni időszakra nézve nem készült a pedagógiai folyóiratokat számbavevő bibliográfia. Erre az időszakra tájékozódásra alkalmas a kurrens szakbibliográfia mutatója a szemlézett folyóiratokról. A bibliográfiát az OPKM mint országos szakkönyvtár online katalógusa tudja pótolni, amely korszakhatártól függetlenül, a kezdetektől tárja fel az OPKM állományában elérhető pedagógiai folyóiratokat. 

Az OPKM online katalógusába retrospektív konverzió révén folyamatosan kerülnek fel a könyvtár állományában található magyar nyelvű folyóiratok adatai. A bibliográfiai leírás mellett az egyes folyóiratok a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék tárgyszavaival is el vannak látva. A folyóirat-adatbázis feltöltés és fejlesztés alatt áll, jelenleg cím és tárgyszó szerint, dokumentumtípusra (F - folyóirat) szűkítve kereshető. Az adatbázis 2020-ban mintegy 1400 folyóirat bibliográfiai leírását tartalmazza.