Tankönyvek bibliográfiái

Kiss Áron: Népiskolai tankönyvek s az ifjúsági iratok irodalom-története érdekében.  In: Néptanítók Lapja,1877, 102-103. p.  link [előfizetéses tartalom]

Első számbavételnek tekinthető, ugyan nem bibliográfiai pontossággal, de további kutatás kiindulópontja lehet.

Fehér Erzsébet: Magyar nyelvű tankönyvek  1777-1848. Bp.1995. OPKM. 246 p.  link

Alsó- és középfokú iskolai tankönyvek (szerk. Kertész Gyula). Magyar Könyvészet 1921-1944.3/1. kötet. Bp.1998.OSZK-OPKM.  OPKM link

OPKM tankönyv-kötetkatalógusai 1867-1948.

11 kötet jelent meg iskolatípusonként az 1868-1945 közötti időszakra, majd további 5 kötet az 1945-1948 közötti időszakra az akkor létező iskolatípusokra.  Köteteken belül tantárgyanként kereshetők a tankönyvek.

A kötetek mutatót nem tartalmaznak. Az egyes tételek tartalmazzák a bibliográfiai adatok mellett az OPKM raktári jelzeteket.

Arieh Lewy, Simha Lewy: Magyarországi zsidó hittankönyvek a 18-ik század végétől 1950-ig.Tel Aviv, Tel Aviv University, 2003. 184 p.

A történelemtanítás eszközei kötetei. Bp. ELTE-BTK. 1996-2006. OPKM link

Varga Kovács Amarilla - Tóthpál Józsefné: Az óvó- és tanítóképző intézetek pedagógiai és pszichológiai tankönyvei. (Témabibliográfiák, 343.) Budapest, OPKM, 1994, 26 fol.   OPKM link