Iskolai évkönyvek (értesítők) bibliográfiája

A magyarországi iskolai évkönyvek bibliográfiai feltártsága teljesnek mondható, az első, 18. század végétől megjelenő érdemsorozatoktól kezdve az iskolák államosításáig, az 1948/49. tanévig. Az azt követő időszakokra nézve nem készült teljes  számbavétel, de ez az a korszak, amikor az értesítők megjelenése szórványos.

1744-1949 között:

bibliográfiák segítségével, melyek a Hungaricana adatbázisban elérhetők, kereshető pdf formátumban

A bibliográfiák nem csak az OPKM állományát tartalmazzák, hanem a nagyobb értesítőgyűjteménnyel rendelkező könyvtárakét is. Az adott tételnél a lelőhely megjelölése a könyvtár nevének rövidítése. A rövidítés feloldása minden kötetben megtalálható.

Az OPKM és az OSZK esetében a raktári jelzetet is közli. Ezt az első előfordulásnál tünteti csak fel.

A keretezett tételszámok azt jelzik, hogy az értesítő teljes szövege elérhető a Hungaricana vagy az ADT adatbázisban digitalizálva, kereshető pdf-ben.

Az iskolai értesítők bibliográfiai feldolgozását az alábbi 21 kötet tartalmazza:  OPKM link

  • A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája (szerk. Léces Károly). XVIII. századi érdemsorozatok. Összeáll. Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit, Pavercsik Ilona. Bp. OPKM,1989. 213 p.
  • Gráberné Bősze Klára: A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850. Bp.OPKM,2013. 248 p.
  • Gráberné Bősze Klára: A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51-1948/49. 1-19. kötet.  Bp., OPKM. 1996-2014. (Az utolsó kötet néhány kiegészítést is tartalmaz.)
   • Mutatók: névmutató, tárgymutató, mely lehetővé teszi az iskolatípus, iskolanév és fenntartó típusa szerinti visszakeresést, ami a sok azonos cím miatt könnyíthető a megfelelő iskola megtalálását.

1989- 

  • Az OPKM online katalógusa segítségével: 
   • Régebbi időszakok évkönyvei is megtalálhatók az online katalógusban, de azok elektronikus feldolgozása még részleges.
   • Összetett keresés:
    • tárgyszó: iskolai évkönyv    ÉS     tárgyszó: a település neve
    • nagyobb település esetén érdemes még harmadik tárgyszóként a megfelelő iskolatípust megadni vagy a “Cím szavai” adatmezőbe az iskola nevének egy jellemző szavával szűkíteni.
  • Ha van találat, akkor a leltári szám AE kezdettel megadja az intézmény OPKM azonosítóját. A / utáni szám pedig a vonatkozó időszakot mutatja, amiről a konkrét kötet szól.
   • OPKM azonosítóra keresve csonkolással eljuthatunk az elektronikus katalógusban feldolgozott összes példányig.

Az iskolai értesítők bibliográfiája digitalizált formában.

Programértekezések az iskolai értesítőkben

Az iskolai értesítőkben megjelent tanulmányok (programértekezések) is feldolgozottak korszakonként külön bibliográfiában:

Panyák Ede: A magyarországi középiskolákban 1850-1885-ig megjelent összes programértekezések repertóriuma. Bp.1887.

Az 1885-1930 közötti időszak kutatásához Kozocsa Sándor kéziratos cédulakatalógusa használható, mely az OPKM könyvtárában található. Helységnevek szerint betűrendben, azon belül iskolatípusonként lehet keresni a katalógusban.

Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1901-1910. 1. kötet, 518-563. oldalon közli az iskolai értesítőkben megjelent tanulmányokat.

1930-1935 közötti időszak programértekezéseinek bibliográfiáját a Fővárosi Pedagógiai Könyvtár évkönyve 1938. és 1939. évi kötetei közlik. OPKM link

Bakács Istvánné: Az 1935/36-1939/40. évi iskolai értesítőkben megjelent értekezések szakkatalógusa. (Fővárosi Pedagógiai Könyvtár kiadványai) Bp.1943. 196 p.