Statisztikák bibliográfiája

Jáki László: A pedagógiai vonatkozású magyar statisztikai irodalom bibliográfiája. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1963. Bp., Akadémiai, 1964., 373-399. p.

A bibliográfia szakrendben közel 600 tételt tartalmaz. Különlenyomatként is megjelent.  OPKM   

A statisztikai irodalomban való eligazodást segítik még a KSH kiadásában megjelenő statisztikai adatforrás-közlések is (oktatás, kultúra fejezetek). 

Pl. Hajdú Elemérné: Statisztikai adatforrások 1867-1967. Bp.1967.KSH.

Ezt követően a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kiadásában, rendszertelenül.