Forrás adatbázisok

A forrás adatbázisok elsődleges információforrások, a dokumentumok teljes szövegét szolgáltatják. Ilyenek az elektronikus, digitális és virtuális könyvtárak, az online folyóiratok és az egyéb teljes szövegű adatbázisok.

A kutatásban két fő esetben vannak nagy segítségünkre:

  • meglévő bibliográfiai adatok alapján kereshetünk vissza teljes szövegeket,
  • a kiadványok teljes szövegeiben kereshetünk.

Ez utóbbi eset a szakirodalom módszeres feltárására kevésbé alkalmas, hiszen sem nem egységesített a keresőszókészlet, sem nem válogatott. Nagy szolgálatot tehetnek viszont személyek, események, részletek megtalálásában.

Átfogó, kifejezetten pedagógiai forrásadatbázis nincsen, de több általános adatbázis nagy szolgálatatára van a pedagógiai kutatásnak is. Ezek közül emelünk itt ki.

Arcanum Digitális Tudománytár (Csak előfizetők által vehető igénybe, térítéses szolgáltatás. Közkönyvtárakban elérhető)

  • Nyomtatott források digitalizált, teljes szöveggel elérhető és kereshető változatban, újságok, tudományos folyóiratok, lexikonok, monográfiák. Az Oktatás kategóriában 2020-ban 467 digitalizált címet kínál. Ezek zömében
   • iskolai értesítők, melyek jelentős része az OPKM állománya alapján készült,
   • pedagógiai, oktatási folyóiratok.
  • Folyamatosan bővülő tartalom.
  • Az összetett keresésben lehet kifejezetten iskolai értesítőre és oktatásra is szűkíteni.

Hungaricana Közgyűjteményi Portál  (Szabadon hozzáférhető tartalom)

  • A Hungaricana egy 2014 szeptemberében létrehozott közgyűjteményi portál, melynek célja a könyvtári, levéltári, múzeumi állományban található művek, periodikák, képek, tervrajzok, dokumentumok stb. digitalizált változatainak internetes szolgáltatása, valamint a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott alkotások digitális hozzáférhetőségének biztosítása. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.
  • Megrendelője és üzemeltetője az Országgyűlési Könyvtár, a levéltári területen folyó munkákat a Budapest Főváros Levéltára irányítja, működtetője az Arcanum Adatbázis Kft.
  • Az adatbázis különlegessége, hogy egyszerre lehet keresni könyvtári, múzeumi és levéltári dokumentumokban, nyomtatott, kézírásos, képi és hanganyagok között is.
  • Elsősorban neveléstörténeti kutatások forrása. A kutatáshoz, a hatékony kereséshez szükséges a szóba jöhető részadatbázisokat célzottan kiválasztani.

Akadémiai Kiadó MeRSZ   (Csak előfizetők számára, közkönyvtárakban általában elérhető)

  • Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 

Szaktárs (Csak előfizetőknek)

  • A Szakkiadók Társulása, röviden SZAKTÁRS adatbázis portál azzal a céllal jött létre, hogy egy közös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit. 
  • Célja, hogy minden csatlakozott kiadó minden műve egységesen, kereshető formában váljon elérhetővé. 
  • A szolgáltatás a hazai tudományos és szakkiadványok körének egy újabb fontos szegmensét igyekszik lefedni, jól illeszkedve az Arcanum Adatbázis Kiadó által korábban már életre hívott hasonló célú portálok sorába. 
  • A periodikumok (Arcanum Digitális Tudománytár), a legfontosabb lexikonok és alapművek (Arcanum Kézikönyvtár), a közgyűjtemények anyagai és publikációi (Hungaricana) mellett friss szakirodalom és a teljes kiadói portfoliók segítik a forrásokhoz való hozzáférést. 
  • A portálhoz csatlakozott kiadók művei mindenki számára szabadon kereshetők, a tartalmak hozzáféréséhez intézményi előfizetés szükséges. 

 Magyar Elektronikus Könyvtár (Szabadon hozzáférhető)

  • Közel 21 000 dokumentumot tartalmazó ellenőrzött szövegarchívum. Fejlesztésében és állományának gyarapításában felajánlás révén bárki részt vehet, ha nem sérti a szerzői jogot.
  • A tematikus böngészés a Társadalomtudományok között “Pedagógia, nevelés” címen hozza a témánkhoz legszorosabban kapcsolódó dokumentumokat. Azon belül 16 további tamakörbe sorolja azokat. 2020-ban 1626 művet sorol ezekbe a témacsoportokba.
  • Az OPKM feldolgozza a MEK-ben elérhető pedagógiai forrásokat, így a PAD adatbázis jelzi, ha a mű szövege a MEK-ben megtalálható, és el is vezet a szöveghez.

 ELTE Reader 

  • Ingyenes digitális folyóiratok, könyvek, újságok és jegyzetek gyűjteménye

 Digitalia 

  • A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont digitális gyűjteményének, a 2002-ben alakult KlimoTheca-nak megújult felülete.