Multidiszciplináris nemzetközi adatbázisok

 Academic Search Complete  (Csak előfizetőknek)

  • Kifejezetten tudományos és felsőoktatási intézmények számára készült, igényes, átfogó, multidiszciplináris jellegű adatbázis. 
  • Sok lektorált folyóirata gyakran más adatbázisokban nem található meg. 
  • A számos teljes szövegű folyóirat mellett, monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások indexelését és referátumait is közli. 
  • Gyakori a cikkben előforduló hivatkozások listájának közlése is (Cited References), amelyek a további keresés lehetőségét kínálják.
  • Az adatbázisban több mint 17.200 folyóirat cikkeinek referátumai és indexe található meg.
  • A teljes szöveggel szereplő folyóiratok száma több mint 8.800
  • A cikkek a legtöbb esetben pdf formátumban is olvashatók.

 Akadémiai Kiadó Folyóiratai   (Csak előfizetőknek)

  • Az Akadémiai Kiadó 46 nemzetközi és 8 hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított lapot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudomány legváltozatosabb területeinek új eredményeit. 
  • A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt.

 JSTORE Essential Collection  (Csak előfizetőknek)

  • A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalom-tudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis archívum jellegű, azaz a folyóiratok indulásától kezdve a legújabb évfolyamok kivételével tartalmazza a teljes állományt. A legfrissebb évfolyamok elérhetősége folyóiratonként változik, általában 2-5 év.

 ProQuest Central 

  • Az elérhető periodikumok legnagyobb forrása, mivel számos tárgykör (üzleti, egészségtudományi, nyelvészet és irodalom, társadalomtudományok, oktatás, természettudományok és technológia, valamint a vizuális és előadóművészetek, a történelem és filozófia magfolyóiratainak) adatbázisát gyűjti össze, melyek együtt és önmagukban is kereshetők. Ezenkívül a világ több ezer hírlapjának a teljes szövegét is tartalmazza.

 Science Direct 

  • Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az adatbázisban közel 2500 lektorált folyóirat érhető el.

  Scopus 

  • Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas.

 Web of Science (WoS)

 •  A Clarivate Analytics (korábban ISI - Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázisa. Több mint 12000 tekintélyes és magas impakt faktorú folyóirat segítségével biztosít hozzáférést aktuálisan és achív multidiszciplináris információkhoz is. A Web of Science ugyanakkor az idézett művek keresésének lehetőségét is kínálja. Ezzel az eszközzel a felhasználók minden irányban tudnak tájékozódni a szakirodalomban, kereshetnek minden tudományterületen és korszakban, ugyanakkor megtalálhatnak minden, a saját kutatásukhoz szükséges releváns információt.      
SpringerLink 

  • A Springer kiadó folyóiratai közös keresőfelületen online is hozzáférhetők az előfizetői hálózat számítógépeiről. A 24 tematikus csoportba osztott (Business and Management, Economics, Computer Science, Mathematics, Political Science and International Relations, Social Sciences etc.) online könyvtárban több, mint 10 millió tanulmány található 1997-től napjainkig, közte több ezer pedagógia témakörben is.