Pedagógiai szakirodalmi adatbázisok

Magyarországon nem alakultak ki a könyvtáraktól független, piaci környezetben létező információszolgáltató intézmények, ezért a szakirodalmi adatbázisok előállítója rendszerint a szakterületet irodalmát legteljesebben gyűjtő és feldolgozó könyvtár. A szakterületi lefedettség nem teljes, a feldolgozottság sem egyenletes, a terminológiai kontroll, a szabványos formai feldolgozás (Hunmarc) és az interneten való szabad hozzáférés nem minden esetben biztosított. Az adatbázisok folyamatos épülése szorosan a könyvtárak adottságaihoz kötődik: dokumentum-beszerzés, feldolgozási kapacitás, infokommunikációs adottságok, műszaki fejlesztés.

A pedagógia szakterületének országos feladatkörű szakkönyvtára az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Alapfeladata a magyar pedagógiai szakirodalom teljességre törekvő gyűjtése, számbavétele, a nemzeti szakbibliográfia előállítása könyvek és részdokumentumok területén is. Gyűjtőköréből és a feldolgozás sajátosságaiból adódóan a könyvtár online katalógusa tartalmazza a legteljesebb magyar pedagógiai szakirodalmi adatbázist (PAD).