Pedagógiai ADatbázis - PAD

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szakirodalmi adatbázisa, a pedagógiai magyar nemzeti szakbibliográfia. Az adatbázisban feldolgozott rekordok száma közel félmillió, ennek közel negyede analitikus tétel (kötetben megjelent tanulmány vagy folyóiratcikk). 

1989 óta épülő szakirodalmi adatbázis, amelynek célja a magyar és magyar vonatkozású pedagógiai szakirodalom teljes körű feltárása, valamint a világirodalom reprezentatív bemutatása. Az adatbázisban jelenleg megtalálhatók:

  •  az 1980-tól máig Magyarországon kiadott pedagógiai témájú szakkönyvek, 
  • 1989-től a tanulmánykötetek egyes tanulmányai, 
  • 1989-től a magyarországi pedagógiai és kulturális folyóiratok szakcikkei 
  • válogatottan tartalmazza az adatbázis az 1975 után megjelent külföldi szakkönyvek adatait (a feldolgozott könyvek az OPKM állományában megtalálhatók), 
  • 1989-től a legfontosabb külföldi szaklapokban megjelent, a magyar közönséget fokozottabban érdeklő szakcikkek, 
  • a gyermek- és ifjúsági különgyűjtemény teljes magyar anyaga, 
  • a tankönyv-gyűjtemény 90%-a, 
  • a könyvtárban található személyi hagyatékok, 
  •  muzeális könyvek, 
  •  a könyvtár teljes magyar folyóirat-állományának bibliográfiai adatai.

Az adatbázis a kurrens szakirodalom feldolgozása mellett folyamatosan gyarapszik retrospektív konverzióval is.

Az adatbázis folyamatosan bővül nemcsak az újonnan megjelenő információkkal, hanem a korábbi években megjelent dokumentumok retrospektív konverziója révén is. 

A PAD adatbázis a más országokban is meglévő neveléstudományi adatbázisok partnere kíván lenni. Terminológiájában illeszkedik az Egyesült Államok ERIC adatbázisához, a British Education Indexhez, a FIS-Bildung c. német adatbázishoz, a legjelentősebb pszichológiai adatbázishoz, a PsycInfo-hoz, és természetesen az egységes Európai Uniós terminológiához. Hosszú távon ez a kompatibilitás lesz a biztosítéka annak, hogy a magyar adatok világszerte használhatók legyenek.

Az adatbázis legfrissebb és legteljesebb változata az OPKM honlapján férhető hozzá, az online katalógus részeként. Itt az összetett keresés opciót választva nyílik lehetőség a teljes katalógusban, vagy csak bizonyos adatbázisokban (PAD, Tankönyv, Ifjúsági irodalom) történő keresésre. 

Az információk elérését jól strukturált adatszerkezet és változatos keresési lehetőségek biztosítják. Természetesen keresni lehet minden alapvető bibliográfiai adat szerint (szerző, cím, kiadó, kiadás éve, sorozat, folyóirat címe stb.), és a tartalom oldaláról is. A tartalmi feltárás több szinten történik. Valamennyi tartalmi információt hordozó adatmező (pl. cím, alcím, sorozat) szavanként kereshető, a keresőszoftver lehetőségeit figyelembe véve különféle logikai kombinációkkal (és, vagy, de nem, közelségi operátorok). 

A mélyebb tartalmi feltárást egy átfogó szakcsoportrendszer és az Országos Pedagógiai Könyvtárban kifejlesztett tárgyszórendszer (Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék) tárgyszavai adják. A szakcsoportok egyfajta osztályozási rendként a pedagógia nagyobb témaköreit ölelik fel, használatuk a keresésben egyrészt egy téma összefoglaló irodalmának megtalálását, másrészt a tárgyszavas keresés további finomítását teszik lehetővé. 

Az adatbázisban szereplő tételek tartalmáról a tárgyszavak és az idegen nyelvű cikkek esetében a tartalmat összefoglaló magyar nyelvű referátumok adnak képet. A tárgyszavazás egységes elvek alapján, szabályozott szótár segítségével történik, a tárgyszavak egymás utáni sorrendje az esetek többségében mondatszerűen tükrözi a közöttük fennálló szintaktikai kapcsolatokat is. Keresni lehet földrajzi nevek, iskolatípusok, iskolák neve stb. alapján, a hatékonyság azonban megkívánja, hogy a keresésben alkalmazott elemeket a keresőrendszer kínálta lehetőségek szerint kombináljuk. Így például ha az általános iskoláról, mint iskolatípusról keresünk irodalmat, célszerű az általános iskola tárgyszót a 222-es (iskolatípusok) szakcsoportszámmal kombinálni, ha azonban az általános iskola történetéről szeretnénk olvasni, akkor a 64-es (neveléstörténet) szakcsoportszámot kell a keresést szűkítő szempontként alkalmaznunk. A referátumok összefoglalják az idegen nyelvű művek tartalmát, így könnyebben eldönthető, valóban a minket érdeklő témáról van-e szó, érdemes-e kézbe venni az eredeti művet. 

A tárgyszójegyzék elérhető háttéradatbázisként, amely lehetővé teszi a tárgyszavak kapcsolatrendszerének áttekintését. A tárgyszavakhoz tartozó művekre közvetlenül kereshetünk a tárgyszójegyzékből. Ezen kívül böngészhető az alkalmazott tárgyszavak indexe is, amelyben megtalálhatók azok a tartalmat jelölő kifejezések is, amelyek nem elemei az MPT-nek, de tárgyszóként szerepelnek valamely tételben.

Az adatbázis szolgáltatása, hogy az interneten teljes szöveggel is elérhető folyóiratcikkek szövegét hozzáilleszti az őket leíró bibliográfiai rekordokhoz, így egy kereséssel juthat az érdeklődő azonnal a teljes információhoz.

Adatstruktúra

Az alábbi táblázat a keresés szempontjából releváns indexelt adatmezőket tartalmazza. Ezek közül a legfontosabbak az Összetett keresésben, valamennyi mező pedig CCL –ben kereshető.


index kódja

index neve

indexelt mezők, almezők

AU

Szerző

100#a,j,c,b,g,m 700#a,j,c,b,g,m 740#c

BN

ISBN

020

CT

Hivatkozás

901

DB

Adatbázis

960 961 940 960 961 940 965 092

DE

Tárgyszó

650 651 655 657 988

DN

Szakcsoport

910

DT

Dokumentumtípus

092

DU

Felhasználói célcsoport

657

ETO

Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzet

080

ID

Azonosító

092

JN

Folyóirat

773#t

LA

Nyelv

041#a

NC

Név: Testület

110#a,j,c,b,g,m 710#a,j,c,b,g,m

NM

Név: Rendezvény

111#a,j,c,b,g,m 711#a,j,c,b,g,m

NP

Név: Személy

100#a,j,c,b,g,m 700#a,j,c,b,g,m 740#c

NT

Megjegyzés

500 501 502 504 506 510#a 515#a 525 530#a 533#a 534#a 538#a 546 550 561#a 562 580 586#a 588 592 593 594 596 597 598 599

NW

Megjegyzés szavai

 

PB

Kiadó

260#b

PY

Kiadás éve

008#b,c 260#c 773

SN

ISSN

022 440

TI

Cím

130#a 240#a,b 245#a,u,b,p 730#a 740#a,b 741#a,b,p 742#a 743#a 744#a 745#a 749#a

TS

Cím (sorozat)

440#a,p

TW

Cím kulcsszó

245#a,u,b,p 745#a 741#a,b 743#a 440#a 245#a,u,b,p 130#a 245#a,u,b,p 730#a 740#a,b 742#a 744#a

URL

URL

856#u