Nemzetközi pedagógiai adatbázisok

A pedagógiai szakirodalmi adatbázisok kalauza, a michigani Frances Willson Thompson Library összeállításában: link

ERIC

Az ERIC (Educational Resource Information Center) oktatási anyagokhoz és forrásokhoz biztosít hozzáférést. Elsősorban bibliográfiai adatbázis, de sok publikáció teljes szövegét is tartalmazza. A dokumentumok között könyvek, tanulmányok, folyóiratcikkek, kutatási jelentések és konferencia-kiadványok egyaránt megtalálhatók. Elsősorban az angolszász és az amerikai pedagógiai irodalmat dolgozza fel, a pedagógiát azonban tágan, határterületeivel együtt értelmezi.


Educational Database (ProQuest)

Több, mint 900 folyóirat, a közoktatás, felsőoktatás, felnőttoktatás, gyógypedagógia témaköreiben. Kb. ¾ része teljes szöveggel elérhető.


OECD Online Education Database 

Az OECD oktatásügyi statisztikai adatbázisa, az Education at a Glance kiadvány indikátorait is tartalmazza. Az adatok kereshetők országok, évek és témakörök szerint. Az Education GPS adatbázis az OECD által kidolgozott, egyes országok oktatási rendszereivel, oktatáspolitikájával, oktatásfejlesztési gyakorlataival kapcsolatos teljes szövegű dokumentumokat is tartalmazza.


UNESCO Databases of Resources on Education 

Az UNESCO adatbázisa az oktatáshoz való jog, felnőttoktatás, alfabetizáció, inkluzív oktatás, egészségnevelés, oktatásügyi statisztikák, oktatáspolitika, oktatástervezés és oktatásirányítás, szakképzés, élethosszig tartó tanulás témaköreiben.

 

FIS Bildung

A német kultúrkör neveléstudományi és oktatásügyi irodalmát tárja föl. A Német Nemzetközi Pedagógiai Kutatóintézet (DIPF) által előállított adatbázis három európai ország számos intézményének közreműködésével készül.