A kurzus célja

Az információ megszerzésének, értékelésének és felhasználásának módjai, az ezekben való jártasság, az információs műveltség létfontosságú. Informatikai és telekommunikációs rendszerek összekapcsolása, dokumentum-ellátás, -hozzáférés és -tárolás tekintetében szinte korlátlanok a lehetőségek, ugyanakkor egyre nehezebb a tájékozódás, az értékelés és az információk további felhasználása (mennyiség, minőség, szerzői jogok, stb.). Ez egyrészt fokozottabb igényt jelent a tájékoztatásra, eligazításra, másrészt növekszik az információs jártassággal rendelkező használók rétege. Ezért kiemelt szerepe van a közoktatásban, a könyvtárakban a használóképzésnek.

Az információs igények folyamatosan változnak – függ a megjelenő dokumentumok mennyiségétől, minőségétől, megjelenési formájától, árától, stb.  A könyvtáraktól ez úgy igényel folytonos alkalmazkodást, szolgáltatásai folyamatos fejlesztését és alakítását, hogy képes maradjon alapfeladatai maradéktalan ellátására, az elvárt minőségi kritériumok egyenletes, folyamatos biztosítása mellett. Ez csak úgy biztosítható, ha szolgáltatásai rugalmasak, és a feladatait a könyvtári rendszerben, annak részeként látja el. Együttműködés, feladatok felelős megosztása. Pl. egyszeri feldolgozás, többszöri felhasználás, ODR.

Az elmúlt évtizedeket nagy mennyiségi fejlődés jellemezte a számítógépes katalógusok területén. A külföldi bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok egyre jobban hozzáférhetők, a keresőfelület felhasználóbarát, az információs műveltség szintje növekszik. Következésképpen a referáló-indexelő szolgáltatások iránt csökken az érdeklődés, viszont növekszik az igény egyrészt a teljes szövegek, illetve a primér dokumentumok szolgáltatása iránt, illetve az elemző-értékelő szintű szaktájékoztatás iránt. Mindez a szaktájékoztató szolgálat megerősítését, a válogatott, értékelt, rendezett tartalom szolgáltatását követeli meg.

Tananyagunk legfőbb célja, hogy segítséget nyújtsunk mindenkinek, aki a pedagógiával, neveléstudománnyal, oktatással, neveléssel, tankönyvekkel stb. kapcsolatos információs problémát szeretne hatékonyan megoldani, illetve ennek tudományára szeretne másokat megtanítani.


Hasznos és eredményes tanulást kívánunk mindenkinek!