Közlönyök

Oktatási szakközlönyök

Azokban az időszakokban, amelyekben nem volt szakközlöny, az általános közlönyben kell keresni az oktatási vonatkozású jogszabályokat.


Időszak

Minisztérium

röv.

Szakközlöny

OPKM raktári szám

Online

1848-1849

Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

VKM

-1867-1951

Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

VKM

Néptanítók Lapja 

alcím: H eti közlöny majd Tanügyi Közlöny

1868-1895

-----

Hivatalos Közlöny 1893-1944

-----

Köznevelés 1945-1946

-----

Köznevelés - Minisztériumi rendeletek, közlemények 1947-1951-----

709.372

709.298link

[előfizetéses]

-----

link

----

link

[előfizetéses]

1951-

Közoktatásügyi Minisztérium


Közoktatásügyi Közlöny

1951. aug. 16.- 1953. jún. 19.

730.008

730.508
Oktatásügyi Minisztérium


Oktatásügyi Közlöny 1953. júl. 16.-1957. márc. 8.

730.009

730.509


(ADT+)


Művelődésügyi Minisztérium


Művelődésügyi Közlöny

1957. márc. 21.- 1980. júl. 4.

730.010


Művelődési Közlöny - Oktatási Közlöny 1953-2008 (ADT+) 1971-


Művelődési Minisztérium


Művelődési Közlöny

1980. júl. 17. - 1998. dec. 21.

730.010


Művelődési Közlöny - Oktatási Közlöny 1953-2008 (ADT+) 


Oktatási Minisztérium

OM

Oktatási Közlöny 1999. jan. 5. - 2008

730.010


Művelődési Közlöny - Oktatási Közlöny 1953-2008 (ADT+) 


Oktatási és Kulturális Minisztérium

OKM

Oktatási és Kulturális Közlöny

2009. jan. 22.-

731.160


link Emberi Erőforrások Minisztériuma

EMMI


További hasznos információk az oktatási közlönyökről:

  • A Hivatalos Közlöny évfolyamaihoz betűrendes tárgy- és névmutatót állítottak össze.
  • A Néptanítók Lapja a táblázatban szereplőnél hosszabb életű lap. Itt csak az az időszak szerepel, amíg a hivatalos közlöny funkcióját betölti. Ebben 2 évnyi átfedés is van.
   • Az éves tartalomjegyzék külön közli a hivatalos és a szakmai közleményeket, így a rendeletek gyorsan áttekinthetők.
   • “A vallás- és közoktatásügyi ministerium szerkesztésében és Lampel B. (Wodianer F. és fiai) kiadásában megjelenő „Hivatalos Közlöny" f. évi febr. hó 1-től a közleményeket ezentúl a hivatalos közlés joghatályával felruházva fogja közölni, miért is minden általános érdekű ministeri rendelet hiteles szövegben és terjedelemben itt jelenik meg.” In: Néptanítók Lapja 1896. 6. sz.
  • Köznevelés főcímmel 1947-1951 között két lap jelent meg. z egyik alcíme: Minisztériumi rendeletek, közlemények
  • A minisztériumok történetének, korabeli működésmódjának megismerését segíti:
   • Welker Ottó: A művelődésügyetirányító minisztérium szervezete… Bp., 1984, 462 p., [gépirat az OPKM-ben]
   • Kiss Dezső: A minisztérium története 1848-1980-ig In: Pro domo [minisztériumi belső lap]

Általános közlönyök azokból az időszakokból, amikor nem jelent meg szakközlöny


Ágazati közlöny nélküli időszak

Általános közlöny

OPKM raktári szám

Online

1845-1848 (?)

Budapesti Hiradó


Budapesti Hiradó 1845-1848 (ADT+)

Pester Zeitung1848. márc-jún.

Pesti Hírlap


Pesti Hírlap 1841-1944 (ADT+)

1848. jún.8-1849. júl.

Közlöny


Közlöny 1848-1849 (ADT+)

1849-1852

Magyar Hírlap1853-1860

Budapesti Hírlap


Budapesti Hírlap, Budapesti Közlöny 1853-1944 (ADT+)

1867-1892

Budapesti Közlöny

1867-1944


Budapesti Hírlap, Budapesti Közlöny 1853-1944 (ADT+)

1945-1951

Magyar Közlöny

1945- napjainkig

link


1998-napjainkig:

Magyar Közlöny 

1945-2009: Magyar Közlöny 1945-2009 (ADT+)További hasznos információk az általános közlönyökról:

  • 1848 előtt a jogszabályi rendelkezések a vármegyéken, városi hatóságokon keresztül jutottak el a lakossághoz külön nyomtatványként.
  • 1848-ban a Közlöny megindulása előtt a kormány a Pesti hírlap egy rovatában tette közzé a rendeleteket.
  • Budapesti Hírlap, szoros értelemben nem közlöny, de a kormány lapjaként közölte a rendeleteket.