Jogszabálygyűjtemények

Magyarországi Rendeletek Tára

  • az 1867-1945 között kiadott rendeletek válogatott, utólag szerkesztett gyűjteménye
  • évenkénti kötetekben
  • mutatókkal (a végén vagy az elején),
   • tárgymutató: mely segítségével az egyes minisztériumok rendeletei könnyen visszakereshetők, de a magasabb rendű jogszabályok is tartalmaznak oktatásiakat.
   • cím szerinti mutató, sorrendi mutató
  • elérhető:  

Tematikus jogszabálygyűjtemények

  • egy témára, utólag egy korszakra vonatkozó összeállítások
   • Lovász László: Az MSZMP 1956-1983 közötti művelődéspolitikai dokumentumainak bibliográfiája. In: Tóth istván (szerk.): Művelődéspolitikánk 25 éve.  Bp., 1984. 265-271. p.